4de Advent 19 december 2021

Lezing: Lucas 1: 39 - 45. Bijpassend lied: 157c De zonnestralen worden langer en talrijker. Er zijn wilgenkatjes tussen de stralen geplaatst. Voor de schikking staan twee amaryllisbollen met een knop gewikkeld in blad, als symbool voor de zwangere Maria en Elisabeth. Verborgen in de bol groeiend naar licht nieuw leven gezegende toekomst Lees verder

3de advent 12 december 2021

Lezen Lucas 3-7-18 Bijpassend lied: 456: 5,6 Als je veel hebt...deel dan met de ander. De opkomende zon wordt steeds voller, vandaag zijn tussen de stralen tarwe en gerstaren geplaatst. Granen waar brood van wordt gemaakt. Voor de opgaande zon ligt brood. Deel met elkaar het brood het leven in het volle licht Lees verder

2de advent 5 december 2021

Lezen: Lucas 3:1-6. Tweede Advent. De taak van Johannes is het dopen van mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst. Voor de schikking staat een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijf, met daarin een brandend lichtje. Dopen met het licht. Johannes doopte met Levend water in het morgenlicht vol van verwachting!   Lees verder

1ste advent 28 november 2021

Uitleg bij bloemstuk. "In een ander licht" is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. "Licht" staat centraal in de lezingen. In de bloemschiksuggestie maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie staan. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezingen van de zondag. 1e Advent: Lucas 1:5-25. De aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein met gele tinten van gedroogde grassen. Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel) veilig en beschermd. Gedroogde grassen als stralen van de zon. Morgenlicht vol verwachting. Lees verder

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 21 november 2021

Op deze zondag herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Lees verder

Lichtjesavond.

op 3 november 2021 was iedereen van harte welkom om, samen onze overledenen te herdenken in een bijzondere sfeer van licht en troost.

Dankstond voor gewas en arbeid.

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen onder de hete zon, op de akker, heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in de mensen, dat wij elkaar verblijden en doen leven, brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven en die in weelde zwelgen en van niets weten, wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. Lees verder

Wat doe jij met je talenten?

Dat was het thema op deze prachtige startzondag van 27 september 2021. Lees verder

Zondag 22 augustus 2021: Dienst van Bevestiging en  Afscheid Ambtsdragers.

Lees verder

Kliederkerk 13 juni 2021

Wat een feestje om weer lekker buiten kinderen en ouders te ontmoeten! Het thema deze keer was ´ontdek de liefde!´. Er waren opdrachten voor iedereen: bijvoorbeeld stoepkrijt een boodschap van liefde, steek een kaarsje aan voor iemand van wie je houdt, bedenk wat jij voor een ander kunt doen waar diegene blij van wordt, knutsel een vlinder (als je verliefd bent heb je vlinders in je buik). Daarnaast waren er opdrachten voor de bovenbouw: over liefde tussen man en vrouw, of tussen mensen van gelijk geslacht, dat God graag bij de relaties tussen mensen betrokken wil zijn (hierbij werd een koordje gevlochten van drie touwtjes), los een rebus op. De uitkomst van de rebus was: Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God. De kinderen hebben plezier gehad, de ouders konden de tocht ook waarderen en wij als kliederkerkteam zijn supertevreden over de opkomst en het verloop. We kijken uit naar de volgende keer! Lees verder

Paas chalenge 2021.  

De Weg door Jeruzalem, QR-Code-spel voor de jeugdclubs en iedereen die zin had om mee te reizen naar het begin van de jaartelling. De Paaschallenge DWARS DOOR RINSUMAGEAST. Je stapt in een tijdmachine, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling en loopt door de straten van Jeruzalem op zoek naar de geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-CODES tegen met vragen en aanwijzigingen uit de tijd van Jezus. EN DAN BEN JE MIDDENIN HET VERHAAL VAN PASEN. Lees verder