protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Diensten

zondag

21

juli

Kerkdienst - in Alexanderkerk


Voorganger: Ds. G. J. Weessies Siddeburen
Organist: P. vd Lugt
Collecte: Diaconie/Kerk
Lees verder

zondag

28

juli

Kerkdienst - in Alexanderkerk


Voorganger: Ds. H. Vlasman Readtsjerk
Organist: J. vd Woude
Collecte: Diaconie/Kerk
Lees verder

zondag

04

augustus

Kerkdienst - in Alexanderkerk


Voorganger: Ds. H. F. de Vries Ternaard
Organist: P. vd Lugt
Collecte: Diaconie/Kerk
Lees verder

zondag

11

augustus

Kerkdienst - in Alexanderkerk


Voorganger: Ds. A. Bouman Leeuwarden
Organist: J. Boersma
Collecte: Werelddiaconaat/ Kerk
Lees verder

zondag

18

augustus

Kerkdienst - in Alexanderkerk


Voorganger: Ds. E. van der Veer Ferwert
Organist: J. vd Woude
Collecte: Diaconie/Kerk
Lees verder

zondag

01

september

Kerkdienst - Avondmaalsdienst in Alexanderkerk


Voorganger: Ds. W.L. de Jong
Organist: J. Boersma
Collecte: Diaconaal doel
Lees verder

zondag

08

september

Kerkdienst - in Alexanderkerk


Organist: P. vd Lugt
Collecte: Diaconie/Kerk
Lees verder

zondag

15

september

Kerkdienst - in Alexanderkerk


Voorganger: Ds. W.L. de Jong
Organist: J. Boersma
Collecte: Zending/ Kerk
Lees verder

zondag

22

september

Kerkdienst - Startzondag in MFC de Beijer


Voorganger: Cie. Eredienst
Organist: Geen
Collecte: Diaconie/Kerk
Lees verder

zondag

29

september

Kerkdienst - in Alexanderkerk


Voorganger: Ds. W.L. de Jong
Organist: P. vd Lugt
Collecte: Werelddiaconaat/ Kerk
Lees verder

zondag

29

september

Kerkdienst - Ionaviering in Alexanderkerk


Voorganger: Cie. Eredienst
Organist: Geen
Collecte: Eredienst
Lees verder

zondag

13

oktober

KSG dienst - in MFC de Beijer


Voorganger: Ds. W.L. de Jong
Organist: J. Boersma
Collecte: Werelddiaconaat/ Kerk
Lees verder

zondag

20

oktober

Kerkdienst - in Alexanderkerk


Voorganger: Ds. Th. Korteweg Ferwert
Organist: J. vd Woude
Collecte: Diaconie/Kerk
Lees verder

zondag

27

oktober

Kerkdienst - Doopdienst in Alexanderkerk


Voorganger: Ds. W.L. de Jong
Organist: P. vd Lugt
Collecte: Diaconie/Kerk
Lees verder

zondag

03

november

Kerkdienst - in Alexanderkerk


Voorganger: Mw. R. van der Wal Moarre
Organist: J. vd Woude
Collecte: Zending/ Kerk
Lees verder

woensdag

06

november

Kerkdienst - Dankdag Gewas en arb. in Alexanderkerk


Voorganger: Ds. W.L. de Jong
Organist: J. Boersma
Collecte: Diaconie/Kerk
Lees verder

zondag

10

november

Kerkdienst - in MFC de Beijer


Voorganger: Celebration Time
Organist: P. vd Lugt
Collecte: Diaconie/Kerk
Lees verder

zondag

17

november

Kerkdienst - in Alexanderkerk


Voorganger: Ds. E. van der Veer Ferwert
Organist: P. vd Lugt
Collecte: Diaconie/Kerk
Lees verder

zondag

17

november

Kerkdienst - Taizeviering in Alexanderkerk


Voorganger: Cie. Eredienst
Organist: Geen
Collecte: Eredienst
Lees verder

zondag

24

november

Kerkdienst - Herdenking overledenen in Alexanderkerk


Voorganger: Ds. W.L. de Jong
Organist: J. Boersma
Collecte: Diaconie/Kerk
Lees verder