Uit onze agenda's

zondag

16

juni

Kerkdienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 11.00

zondag

23

juni

Kerk-doopdienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

zondag

30

juni

Kerk-leesdienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

zondag

30

juni

Organist Anne Aardema
Aanvang: 15.00

zondag

21

juli

Kliederkerk in MFC de Beijer
Aanvang: 10.00

Actie Kerkbalans 2024:

In het begin van deze maand ontvangen alle leden van de PG Claercamp  een brief met daarin het verzoek om bij te dragen aan de financiën van onze kerkelijke gemeente.  Van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari a.s. doen ook wij mee aan de Actie Kerkbalans.

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”   

is het thema voor Actie Kerkbalans 2024.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden  om een financiële bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerkgemeenschap. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

In 2014 zijn wij gestart met de doorlopende machtigingen.
Ook betalen verschillende gemeenteleden via een periodieke overschrijving.
Deze beide groepen zullen alleen een brief ontvangen, bij hen wordt geen antwoordstrook opgehaald! Wij gaan er op voorhand van uit dat zij hetzelfde bedrag als voorgaande jaren zullen betalen. Maar wilt u toch overwegen om uw bijdrage voor 2024 te verhogen, dan horen wij dat graag! Wij zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!
Voor de groep die contant betaalt of zelf een bedrag overmaakt aan onze kerk, zal er wel een antwoordenveloppe worden ingesloten.
In de vierde week van januari wordt deze weer opgehaald.
De mensen uit deze groep kunnen eventueel alsnog besluiten om een doorlopende machtiging in te vullen. Dit scheelt voor ons een hoop werk en voor u de jaarlijkse rompslomp. Dus wilt u dit overwegen, dan graag!

Het College van Kerkrentmeesters.

klik hier voor de brief gericht aan de ouderen 2024
klik hier voor de brief gericht aan de jongeren 2024
klik hier voor de incassokalender 2024