Uit onze agenda's

woensdag

29

maart

Avondgebeden in de 40 dagentijd.
Aanvang: 19.30

zaterdag

01

april

Beauty in British music
Aanvang: 19.30

zondag

02

april

Sneinspetear
Aanvang: 10.00 - 12.00

zondag

02

april

Kerkdienst/ Frysk - Palmzondag, 6e 40dagentijd in Alexanderkerk
Aanvang: 9.30

donderdag

06

april

Avonddienst - Avondmaal Witte donderdag in Alexanderkerk
Aanvang: 19.30

 

Actie Kerkbalans 2023: Geef voor de kerk van morgen

In het begin van deze maand ontvangen alle leden van de PG Claercamp een brief met daarin het verzoek om bij te dragen aan de financiën van onze kerkelijke gemeente.
Van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari a.s. doen ook wij mee aan de Actie Kerkbalans.
“Geef voor de kerk van morgen” is het thema voor Actie Kerkbalans 2023.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een financiële bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerkgemeenschap. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

In 2014 zijn wij gestart met de doorlopende machtigingen.
Ook betalen verschillende gemeenteleden via een periodieke overschrijving.
Deze beide groepen zullen alleen een brief ontvangen, bij hen wordt geen antwoordstrook opgehaald! Wij gaan er op voorhand van uit dat zij hetzelfde bedrag als voorgaande jaren zullen betalen. Maar wilt u toch overwegen om uw bijdrage voor 2023 te verhogen, dan horen wij dat graag! Wij zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Voor de groep die contant betaalt of zelf een bedrag overmaakt aan onze kerk, zal er wel een antwoordenveloppe worden ingesloten.
In de vierde week van januari wordt deze weer opgehaald.
De mensen uit deze groep kunnen eventueel alsnog besluiten om een doorlopende machtiging in te vullen. Dit scheelt voor ons een hoop werk en voor u de jaarlijkse rompslomp. Dus wilt u dit overwegen, dan graag!

Het College van Kerkrentmeesters.

klik hier voor de brief gericht aan de ouderen 2023
klik hier voor de brief gericht aan de jongeren 2023
klik hier voor de incassokalender 2023