Uit onze agenda's

zondag

16

juni

Kerkdienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 11.00

zondag

23

juni

Kerk-doopdienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

zondag

30

juni

Kerk-leesdienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

zondag

30

juni

Organist Anne Aardema
Aanvang: 15.00

zondag

21

juli

Kliederkerk in MFC de Beijer
Aanvang: 10.00

Pastoraat

Hoe verloopt nu het pastorale contact in onze gemeente?
Omdat het steeds moeilijker werd ouderlingen te vinden voor het pastoraat (het bezoeken van onze gemeenteleden) en omdat het pastorale contact zelf de laatste jaren ook sterk veranderde, heeft de kerkenraad na overleg met de gemeentevergadering gekozen voor een nieuwe opzet.

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Het pastorale contact blijft ook in onze tijd van groot belang. U zit misschien niet te wachten op bezoek van de kerk, maar vroeg of laat kan het wel zo zijn dat er zorg nodig is, dat wil zeggen: een luisterend oor, een mens die met je meedenkt en meebidt. Bovendien, we willen een kerk zijn waarin we naar elkaar omzien in moeilijke situaties.
  • Het liefst zien we het onderlinge pastoraat gemeentebreed gebeuren, dus dat zoveel mogelijk gemeenteleden actief bij het naar elkaar omzien worden betrokken. Er zal daarom naast de ambtsdragers een grotere rol zijn voor de gewone gemeenteleden. Ook die kunnen – als ze dat willen – af en toe eens een tijdlang op bezoek gaan bij iemand die het nodig heeft.

En zeker als de omstandigheden niet te zwaar zijn, moet dat kunnen.

Als we samen iets willen, moeten we er een organisatiestructuur aan geven. We hanteren nu de volgende structuur in ons pastorale werk:

  1. Er is een stuurgroep pastoraat, bestaande uit een ouderling (nog steeds een vacature) en een bezoekmedewerker voor het ouderen pastoraat, een ouderling en een bezoekmedewerker voor het pastoraat aan mensen onder de 75 jaar, de predikant en de kerkelijke werker.Zij bezoeken zelf, maar ze vragen bij gelegenheid ook aan andere gemeenteleden om een  bezoekcontact aan te gaan. U kunt met de leden van de stuurgroep rechtstreeks contact opnemen bij ziekte of andere  omstandigheden waarin u zorg vanuit de kerk op prijs stelt. Hun namen en contactgegevens staan vermeld op de eerste pagina van Onderweg.
  2. In elke buurt of straat is er een omtinker, die bijzondere omstandigheden van mensen in zijn/haar buurt of straat doorgeeft aan de stuurgroep pastoraat, hij of zij gaat niet zelf op bezoek. De stuurgroep zorgt vervolgens dat er contact met deze perso(o)n(en) wordt opgenomen voor een eventueel bezoek namens de kerk.
  3. Er is een groep gemeenteleden, waarvan elk heeft aangegeven bereid te zijn voor een beperkte periode en in bepaalde niet al te zware omstandigheden een bezoekcontact aan te gaan met één van onze gemeenteleden. Dat kan zich beperken tot een eenmalig bezoek, maar als het nodig en gewenst is ook wat vaker. Te denken valt aan tijdelijke ziekte, aan kennismaking namens de kerk met een nieuwe gemeentelid, bij geboorte etc.

Eén en ander betekent nu voor u als gemeentelid dat u geen vaste wijkouderling of wijkassistent meer heeft die regelmatig bij u op bezoek komt. Tenzij u 75 jaar of ouder bent, dan is er wel een vaste bezoeker die af en toe langskomt.

Bij ziekte of andere omstandigheden die daartoe aanleiding geven kan er nu dus contact met u worden opgenomen door iemand van de stuurgroep, maar ook is het mogelijk dat een ander gemeentelid namens  de kerk contact met u opneemt.

Daarbij wijzen wij u er nadrukkelijk op dat het van groot belang is, indien u graag bezoek van de kerk wilt (bij opname in het ziekenhuis bijvoorbeeld), dat u of een van uw dierbaren dat ook zelf aan de stuurgroep doorgeeft. In onze huidige tijd is het immers niet meer vanzelfsprekend dat we van elkaar nog precies weten wat er aan de hand is. Dus niet aarzelen, maar doorgeven!

De rol van de predikant en de kerkelijk werker blijft dezelfde als altijd. Zij maken deel uit van de stuurgroep, maar houden hun eigen verantwoordelijkheid.

Hun taak is vooral het pastoraat bij levenscrises: bij ernstige ziekte, in perioden van rouw, of bij dringende levensproblemen. Ze willen u helpen opnieuw een weg te vinden in het leven wanneer die weg niet meer vanzelfsprekend is. Dat heeft natuurlijk zijn beperkingen. Wat ze kunnen en willen, is vooral: een luisterend oor bieden als vertrouwenspersoon, in gesprekken verkennend en verhelderend aanwezig zijn. Ook kunnen ze met u spreken over uw geloofsvragen.

We hopen dat een en ander voor u duidelijk is, en ook dat er in onze gemeente en in ons dorp volgens deze werkwijze vele goede en zinvolle contacten zullen ontstaan.