Uit onze agenda's

zondag

16

juni

Kerkdienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 11.00

zondag

23

juni

Kerk-doopdienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

zondag

30

juni

Kerk-leesdienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

zondag

30

juni

Organist Anne Aardema
Aanvang: 15.00

zondag

21

juli

Kliederkerk in MFC de Beijer
Aanvang: 10.00

De kerkenraad

De kerkenraad is vanaf oktober 2023 als volgt samengesteld:

Ouderlingen:
G. de Vries (voorzitter)
D. Houtstra – de Vries (scriba) email: scriba@claercamp.com
J. van der Meulen (ouderling pastoraat tot 75 jaar)
A. v.d. Veen – de Vries (ouderling pastoraat 75+)
T. Sikma – Puite (ouderling commissies)

Jeugdouderlingen:
S. Meindertsma – de Jong, email: jeugdouderling@claercamp.com
Vacant

Diakenen:
S. de Vries – van der Meer (voorzitter)
D. van Dijk – Posthumus (secretaris) email: diaconie@claercamp.com
H. Burmania – Talma (penningmeester) email: penningmeesterdiaconie@claercamp.com
S. Vellema

Kerkrentmeesters:
J. Kerkstra (voorzitter / ouderling)
W. van der Veen (secretaresse / ouderling)
R. van Wieren (penningmeester / ouderling) e-mail: kerkrentmeesters@claercamp.com
S. Fennema (ouderling)
P. C. Moore (ouderling)
S. Holtrop (ouderling)
E. Zietsma (ouderling)
S. Braaksma (ouderling)

Alle kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen en de predikant.
Leden: D. Houtstra – de Vries (scriba), S. de Vries – van der Meer, J. Kerkstra en Ds. H. Vlasman.

De predikant en de pastoraal werker.
Predikant van PG Claercamp is Ds. H. Vlasman en is voor 70% werkzaam in onze gemeente.
De predikant is te bereiken op telefoonnummer 058- 25641021 en zijn e-mailadres is predikant@claercamp.com.

Onze kerkelijk werker is mevr. W. Marinus-Zijlstra uit Garijp.
Haar telefoonnummer is 0613573991 en haar e-mailadres is kerkelijkwerker@claercamp.com

Voor de aanvraag van doop en huwelijksbevestiging kunt u contact opnemen met de scriba, Ds Hille Vlasman of Pastor Wia Marinus. Ook bij geboortes willen predikant en pastoraal werker graag bericht hebben. In het algemeen geldt: bij mutaties (verhuizingen binnen of naar buiten het dorp, berichten van geboorte en overlijden) graag contact opnemen met de gemeenschappelijke kerkenraad (de scriba en/of de wijkouderling). Laat in ieder geval iets van u horen!