Uit onze agenda's

zaterdag

23

september

Startweekend - Claercamp Festival in en rond camping Tjaerdastate
Aanvang:

zaterdag

23

september

High Tea voor alle vrijwilligers
Aanvang: 15.00 tot 17.00 uur

zondag

24

september

Startdienst - Claercamp Festival
Aanvang: 10.00

maandag

25

september

Vergadering Kerkenraad
Aanvang: 19.45

zaterdag

30

september

orgelconcert, thema: de Schepping
Aanvang: 19.30

De kerkenraad

De kerkenraad is vanaf september 2022 als volgt samengesteld:

Ouderlingen:

G. de Vries (voorzitter)
D. Houtstra – de Vries (scriba) email: scriba@claercamp.com
J. van der Meulen (ouderling pastoraat tot 75 jaar)
A. v.d. Veen – de Vries (ouderling pastoraat 75+)
T. Sikma – Puite (ouderling commissies)

Jeugdouderlingen:

S. Meindertsma – de Jong, email: jeugdouderling@claercamp.com
Vacant

Diakenen:

S. de Vries – van der Meer (voorzitter)
D. van Dijk – Posthumus (secretaris) email: diaconie@claercamp.com
H. Burmania – Talma (penningmeester) email: penningmeesterdiaconie@claercamp.com
J. Braaksma
Vacant
Vacant

Kerkrentmeesters:

J. Kerkstra (voorzitter / ouderling)
W. van der Veen (secretaresse / ouderling)
R. van Wieren (penningmeester / ouderling) e-mail: kerkrentmeesters@claercamp.com
S. Fennema (ouderling)
P. C. Moore (ouderling)
J. Terpstra (ouderling)
E. Zietsma (ouderling)

Alle kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen en de predikant.
Leden: D. Houtstra – de Vries (scriba), S. de Vries – van der Meer, J. Kerkstra en Ds. H. Vlasman.

De predikant en de pastoraal werker.

Predikant van PG Claercamp is Ds. H. Vlasman en is voor 70% werkzaam in onze gemeente.
De predikant is te bereiken op telefoonnummer 0612871671 en zijn e-mailadres is predikant@claercamp.com.

Onze kerkelijk werker is mevr. W. Marinus-Zijlstra uit Garijp.
Haar telefoonnummer is 0613573991 en haar e-mailadres is kerkelijkwerker@claercamp.com

Voor de aanvraag van doop en huwelijksbevestiging kunt u contact opnemen met de scriba of mevr. Marinus. Ook bij geboortes willen predikant en pastoraal werker graag bericht hebben. In het algemeen geldt: bij mutaties (verhuizingen binnen of naar buiten het dorp, berichten van geboorte en overlijden) graag contact opnemen met de gemeenschappelijke kerkenraad (de scriba en/of de wijkouderling). Laat in ieder geval iets van u horen!