protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

05

december

Ochtenddienst. - 2e advent in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

woensdag

08

december

Vergadering Diaconie 8 december 2021
Aanvang: 19.45

donderdag

09

december

Vergadering College van Kerkrentmeesters
Aanvang: 19.45

zondag

12

december

Ochtenddienst. - 3e advent, avondmaal in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

zondag

19

december

Ochtenddienst. - 4e advent in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

De kerkenraad

De kerkenraad is vanaf september 2021 als volgt samengesteld:

Ouderlingen:
Voorzitter: G. de Vries
D. Houtstra – de Vries (scriba) scriba@claercamp.com
A. Marinus & Th. Thijssen (ouderling pastoraat)
A. v.d. Veen – de Vries (ouderling pastoraat 75+)
M. van der Meulen – Joosten (commissie erediensten)

Jeugdouderlingen:
S. Meindertsma – de Jong
J. van Diggelen – Jorritsma jeugdouderling@claercamp.com

Diakenen:
D.J. Annema (voorzitter)
A. Posthumus – Eelkema ( secretaris) diaconie@claercamp.com
S. de Vries – van der Meer
D. van Dijk – Posthumus
H. Burmania – Talma (penningmeester)
J. Braaksma

Kerkrentmeesters:
J. Kerkstra (voorzitter / ouderling)
W. van der Veen (secretaresse / ouderling)
R. van Wieren (penningmeester / ouderling) kerkrentmeesters@claercamp.com
S. Fennema (ouderling)
P. C. Moore (ouderling)
J. Terpstra (ouderling)
E. Zietsma (ouderling)

Alle kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen en de predikant.
Leden: D. Houtstra – de Vries (scriba),D. J. Annema, J. Kerkstra en ds. Wybren de Jong

De predikant en de pastoraal werker

Ds. W.J. de Jong is predikant van PG Claercamp en is voor 80% werkzaam in onze gemeente.

Ds. de Jong is te bereiken op  0511-701754 en zijn e-mailadres is predikant@claercamp.com

Onze kerkelijk werker is mevr. W. Marinus-Zijlstra uit Garijp.
Haar telefoonnummer is 0613573991 en haar e-mailadres is kerkelijkwerker@claercamp.com

Voor de aanvraag van doop en huwelijksbevestiging kunt u contact opnemen met ds. de Jong of mevr. Marinus. Ook bij geboortes willen predikant en pastoraal werker graag bericht hebben. In het algemeen geldt: bij mutaties (verhuizingen binnen of naar buiten het dorp, berichten van geboorte en overlijden) graag contact opnemen met de gemeenschappelijke kerkenraad (de scriba en/of de wijkouderling). Laat in ieder geval iets van u horen!