protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

20

januari

Kerkdienst - Avondmaalsdienst in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

maandag

21

januari

Vergadering - Grote kerkenraad in MFC/ It Ljochte Fjild
Aanvang: 19.45

zondag

27

januari

Zangdienst - Liederen vlg.Engelse traditie in Alexanderkerk
Aanvang: 19.30

zondag

03

februari

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

woensdag

06

februari

Bijeenkomst - Club groep 8 in MFC/ It Ljochte Fjild
Aanvang: 19.00 - 20.30

Kerkcafe

Het bestuur van de Jeugdraad van de Protestantse Gemeente Claercamp wordt gevormd door:
Janny van Diggelen (Jeugdouderling) e-mailadres: jeugdouderling@claercamp.com
Nelly Brouwer (Jeugdouderling) e-mailadres: jeugdouderling@claercamp.com
Anita de Haan (Secretaris) e-mailadres: secretariaatjeugdraad@claercamp.com
Wilma van der Bij e-mailadres: penningmeesterjeugdraad@claercamp.com

Naast bovenstaande personen maakt ook de clubleiding deel uit van de Jeugdraad.

Als ouderlid  maakt deel uit van de Jeugdraad:
Els Verkerk, T.S. Sinaiwei 35

Adviserende leden zijn:
De leden van het Moderamen