protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

07

maart

Ochtenddienst - 3e zondag 40 dgn./ wereldgeb.dag in MFC de Beijer
Aanvang: 09:30

woensdag

10

maart

Avonddienst - Biddag gewas en arbeid in MFC de Beijer
Aanvang: 19.30

zondag

14

maart

Ochtenddienst - 4e zondag 40 dgn. in Mfc de Beijer
Aanvang: 09:30

zondag

21

maart

Ochtenddienst - 5e zondag 40 dgn. in MFC de beijer
Aanvang: 09:30

zondag

28

maart

Ochtenddienst - 6e zondag 40 dgn./KSG in MFC de Beijer
Aanvang: 10.00

Bestuur jeugdraad

Het bestuur van de Jeugdraad van de Protestantse Gemeente Claercamp wordt gevormd door:
Janny van Diggelen (Jeugdouderling) e-mailadres: jeugdouderling@claercamp.com
Sietske Meindertsma (Jeugdouderling)
Anita de Haan (Secretaris) e-mailadres: secretariaatjeugdraad@claercamp.com
Wilma van der Bij e-mailadres: penningmeesterjeugdraad@claercamp.com

Naast bovenstaande personen maakt ook de clubleiding deel uit van de Jeugdraad.

Als ouderlid  maakt deel uit van de Jeugdraad:
Els Verkerk, T.S. Sinaiwei 35

Adviserende leden zijn:
De leden van het Moderamen