protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

20

september

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

04

oktober

Kerkdienst - Sing-in in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

11

oktober

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

18

oktober

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

18

oktober

Avonddienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 19:30

Kerkcafe

Het bestuur van de Jeugdraad van de Protestantse Gemeente Claercamp wordt gevormd door:
Janny van Diggelen (Jeugdouderling) e-mailadres: jeugdouderling@claercamp.com
Nelly Brouwer (Jeugdouderling) e-mailadres: jeugdouderling@claercamp.com
Anita de Haan (Secretaris) e-mailadres: secretariaatjeugdraad@claercamp.com
Wilma van der Bij e-mailadres: penningmeesterjeugdraad@claercamp.com

Naast bovenstaande personen maakt ook de clubleiding deel uit van de Jeugdraad.

Als ouderlid  maakt deel uit van de Jeugdraad:
Els Verkerk, T.S. Sinaiwei 35

Adviserende leden zijn:
De leden van het Moderamen