3 de advents Kliederkerkdienst 17 december 2024

Het vuur van onze vrede, de gloed van ons gezang zal niet meer kunnen doven totdat Hij kom! Lees verder

1 ste advent en avondmaaldienst in de Alexanderkerk 3 december 2023

Adventstijd. Wij wachten op de Koning die ons de Vrede brengt, ontsteken onze lichten totdat Hij komt. Tevens werd er steentje in de gedachtenishoek gelegd i.v.m. een overlijden Lees verder

Gedachtenisdienst 26 november 2023

Uitleg symbolische schikking gedachteniszondag
  • De bloeiende boom is een symbool van Eeuwig Leven, die verwijst naar de Bron van alle leven en herinnert aan de Hof van Eden.
  • Heilig oord vol Licht en glorie waar de boom der levens bloeit en de stroom van levend water door de gouden godsstad vloeit. (lied 413:2, Evang.Liedbundel)
  Lees verder

Zondag 10 september 2023

Intrede en bevestiging van ds. Hille Vlasman en afscheid van ds. Wouter van Wingerden. Lees verder

Concert Déja VU strijkorkest 19 mei 2023

Het Déjà Vu strijkorkest gaf een prachtig concert in de Alexanderkerk. Lees verder

Onthulling naambord predikanten

Ds. Wybren de Jong kwam vanuit Roosendaal over, en ging voor in de dienst van 7 mei j.l. Na afloop onthulde hij het bord met de namen van de predikanten die vanaf het jaar 1580 in Rinsumageast hebben gediend. Lees verder

Dienst Mei Elkoar 30 april 2023

Op deze zondag werd voor de eerste keer een dienst gehouden in MFC de Beijer welke is georganiseerd door verschillende mensen uit ons dorp, die de dienst op een andere manier vorm wilden geven. We kwamen samen en werden ontvangen in bar met een bakje koffie waarna naar de naastgelegen zaal gingen voor de dienst. De dienst werd geleid door Ynskje Roorda en Willem Holtrop. Nadat iedereen plaats had genomen, ook de kinderen waar een speciale teken-knutseltafel voor was gecreëerd in ons midden werden we welkom geheten en even een kleine uitleg over de totstandkoming en bedoeling van deze dienst "moesten" we na het gebed door loting van plaats wisselen zodat we met een andere personen aan een andere tafel kwamen te zitten om even later in gesprek met elkaar te gaan over, - Kinne wy sels de momenten herkenne dat God ta ús "sprekt", - Sjogge of fiele we dat nog? - Kinne we dat diel mei elkoar? Onze hersenen moesten aan het werk voor het oplossen van een geheimschrift(code). Na uitleg over de werking van het "geheim" kwamen we tot deze oplossing "God gaat met ons mee". Na de dienst was er  nog gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een bakkie. De volgende " Mei Elkoar" dienst staat gepland voor 2 juli a.s. De bedoeling is dat deze dienst wordt samengesteld door andere mensen. Wilt u meehelpen om hiervan iets moois te maken en hebt u goede ideeën meldt u aan! U kunt zich melden bij Ynskje Roorda of bij iemand van de Kerkenraad. Helaas door deze opzet was het niet mogelijk om het live uit te zenden maar iedereen had de kans om aanwezig te zijn. Lees verder

Goede Vrijdag  7 April 2023

De dienst op Goede Vrijdag was ingetogen en sfeervol. Met prachtige muziek van Jetze Boersma, Pergolesi, Sela en uit Taizé. Lees verder

Concert "Goedhout ensemble" in de Alexanderkerk.

Op zaterdag 1 april 2023 gaf het "Goedhout ensemble" een concert in de Alexanderkerk. Dhr. Pieter van der Lugt speelde op het orgel en Jordy Boggia de hoorn. Het geheel werd georganiseerd door de contactgroep. Lees verder

Taizéviering 19 maart 2023

Lees verder