protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs
Wat is er mooier dan een doop op  tweede advents zondag. Hannah, dochter van Antsje en Johannes Tichelaar en zusje van Jacob en Sietske, kind van God, wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!
Lees verder

1e advent

Hoort God in stilte?
Zoveel kostbare gebeden
zoveel pijn en nood
zoveel onmacht en moedeloosheid
is er nieuwe schepping mogelijk?
Is de verwachting niet tevergeefs?
Licht stoot ons aan
opnieuw en opnieuw.
Lees verder

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Lees verder
18-11-2018

Sfeervolle en ingetogen Taizéviering

Lees verder

Op 'Lichtjesavond' herdenken we samen onze overledenen  er was gelegenheid een kaarsje te branden bij het graf van onze geliefden.

In de kerk een dankdienst voor gewas en arbeid.

Lees verder

Het feest van de doop mochten we vieren op zondag 4 november.

Janko Detmar de Vries, zoon van Gaatze en Nathalie; en Nyck Renkema, zoon van Erwin en Willy.

Lees verder
08-09-2018

Spirituele wadlooptocht

Lees verder

Op zondag 30 september neemt pastor Gryt v.d.Galiën afscheid van onze gemeente.

Het thema van de dienst is: 'verbonden en loslaten'

Lees verder

Zondag 15 juli: afscheid-en bevestigingsdienst in de Beijer.

Er namen 6 ambtsdragers afscheid en 7 nieuwe mensen werden bevestigd. Als gemeente zongen we rondom de nieuwe ambtsdragers

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

zegen ons waar we hoop en Liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid.

Lees verder
24-06-2018

Dienst in de feesttent met als thema: Liefde Geven.

M.m.v.zangeres Gerry Dantuma en muzikale begeleiding door SDG.

Onze eigen dominee W.de Jong gaat voor in deze dienst

Lees verder