Uit onze agenda's

zondag

21

juli

Kliederkerk in MFC de Beijer
Aanvang: 10.00

zondag

21

juli

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

28

juli

Kerkdienst - Leesdienst in Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

zondag

04

augustus

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 9.30

zondag

11

augustus

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 9.30

Adressen en banknummers

Protestantse Gemeente Claercamp
Juckemawei 3
9105 KA Rinsumageast
E-mail: info@claercamp.com
Internet: www.claercamp.com

Alexanderkerk
Juckemawei 3
9105 KA Rinsumageast
kosterij: Mevr. M. van der Meer
Tel: 0611961482

MFC De Beijer
Postadres:
Postbus 40
9104 ZG Damwâld
Bezoekadres:
Tjaerdawei 42b
9105 KG Rinsumageast
Telefoon: 0511-421998
E-mail: info@mfc-debeijer.nl
Internet: www.mfc-debeijer.nl

Banknummers:

PGClaercamp:
IBAN: NL71RABO032.02.93.068
BIC: RABONL2U
KvK: 70003823
p/a Juckemawei 3
9105 KA Rinsumageast
Voor:
Alle kerkelijke bijdragen, abonnement “Geandewei”, giften, e.d. kortom: alles, wat te maken heeft met het pastoraat.

Collectemunten:
Deze zijn verkrijgbaar bij Sybren Plat, Tjaerdawei 2. Even een mailtje of een telefoontje en binnen een week worden de munten bij u thuisbezorgd.
Email adres: collectemunten@claercamp.com Telefoonnummer. 0511-423385.

Diaconie PG Claercamp
IBAN:NL86RABO0 38.83.39.462
BIC: RABONL2U
p/a Juckemawei 3
9105 KA Rinsumageast
Voor:
Bijdragen en giften t.b.v. de diaconie,zending,werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

Kerkblad Onderweg
IBAN:NL37 RABO034.33.65.324
BIC: RABONL2U
p/a Tjaerdawei 1
9105 KD Rinsumageast

Preekvoorziening:
Mevr. H. Lap- van Wieren
Tel: 0620612799
Email: preekvoorziening@claercamp.com