protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

18

april

Ochtenddienst. - 3e zondag van Pasen in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

zondag

25

april

Ochtenddienst. - 4e zondag in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

zondag

02

mei

Ochtenddienst - 5e zondag van Pasen in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

zondag

09

mei

Ochtenddienst - 6e zondag van Pasen in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

donderdag

13

mei

Ochtenddienst - Hemelvaart in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

Adressen en banknummers

Protestantse Gemeente Claercamp
Juckemawei 3
9105 KA Rinsumageast
E-mail: info@claercamp.com
Internet: www.claercamp.com

Alexanderkerk
Juckemawei 3
9105 KA Rinsumageast

MFC De Beijer
Postadres:
Postbus 40
9104 ZG Damwâld

Bezoekadres:
Tjaerdawei 42b
9105 KG Rinsumageast
Telefoon: 0511-421998
E-mail: info@mfc-debeijer.nl
Internet: www.mfc-debeijer.nl

Banknummers:

PGClaercamp:
IBAN: NL71RABO032.02.93.068
BIC: RABONL2U
KvK: 70003823
p/a Juckemawei 3
9105 KA Rinsumageast

Voor:
Alle kerkelijke bijdragen, abonnement “Geandewei”, giften, e.d. kortom: alles, wat te maken heeft met het pastoraat.
En het Roemenië Comité voor bijdragen en ondersteuning hulpacties voor Vita.

Collectemunten:

Deze zijn verkrijgbaar bij Sybren Plat, Tjaerdawei 2. Even een mailtje of een telefoontje en binnen een week worden de munten bij u thuisbezorgd.

Email adres: collectemunten@claercamp.com Telefoonnummer. 0511-423385.

Diaconie PG Claercamp
IBAN:NL86RABO0 38.83.39.462
BIC: RABONL2U
p/a Tsjerkestrjitte 32
9105 LA Rinsumageast

Voor:
Bijdragen en giften t.b.v. de diaconie,zending,werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

Kerkblad Onderweg
IBAN:NL37 RABO034.33.65.324
BIC: RABONL2U
p/a Tjaerdawei 1
9105 KD Rinsumageast

Preekvoorziening:
preekvoorziening@claercamp.com