Uit onze agenda's

zondag

22

mei

Kerkdienst - 6e zondag van pasen in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

donderdag

26

mei

Kerkdienst - Hemelvaart in Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

zondag

29

mei

Kerkdienst - 7e zondag van Pasen in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

05

juni

Pinksterviering
Aanvang: 09.30

woensdag

08

juni

Vergadering Diaconie
Aanvang: 19.45

Alexanderkerk
De Alexanderkerk is van oorsprong (omstreeks 1100) een echte basiliek geweest: een driebeukig schip met apsis. Anders gezegd: een middenschip en twee zijbeuken en een halfronde uitbouw. In het begin van de 16e eeuw zijn echter de twee zijbeuken verdwenen en heeft men omstreeks 1525 een nieuwe zuidbeuk tegen het bestaande middenschip (nu de noordbeuk) aangebouwd. De redenen hiervoor zijn in de geheimen van de geschiedenis verborgen. Er zijn aanwijzingen dat het maken heeft met een periode van opbloei in het geestelijk leven waarin nieuwe initiatieven werden genomen.
Toen de kerk overging naar de reformatie verloor het koor haar centrale functie en werd de kansel in de zuidbeuk het centrum van het gebouw en van de samenkomst van de gemeente.
De kerk heeft onder koor en apsis een crypt met een klein altaarblok. Een crypt is een kelderruimte doorgaans onder het altaar, waar het gebeente of een deel van het gebeente van een heilige was bijgezet. Het was dus een soort onderaardse kapel, aan een bepaalde heilige gewijd. Tot op heden is het onduidelijk aan welke heilige de crypt in Rinsumageest gewijd was. Na de reformatie is de crypt volgens overlevering een periode gebruikt als kerker voor misdadigers en nadien ook als opslagplaats.

Het verdwijnen van de twee zijbeuken en de bouw van de nieuwe zuidbeuk heeft wel meegebracht dat de eenheid van de ruimte verloren is gegaan. Er zijn duidelijk twee ruimten te onderscheiden: het oorspronkelijke middenschip met koor / apsis en de latere zuidbeuk met kansel. Toch is het gebouw een inspirerende ruimte waar de eeuwen ‘spreken’ en waar een mens zich al gauw thuis voelt.

Naast de wekelijkse kerkdiensten op de zondagmorgen (aanvang 09.30 uur) is de kerk open voor bezichtigen. Voor het seizoen 2022 gelden de volgende openingstijden:

 

– vanaf 6 april t/m 29 juni iedere woensdag van 13.30 uur – 17.00 uur

– vanaf 2 juli t/m 10 september op woensdag en op zaterdag van 13.30 uur – 17.00 uur