protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Op 'Lichtjesavond' herdenken we samen onze overledenen  er was gelegenheid een kaarsje te branden bij het graf van onze geliefden.

In de kerk een dankdienst voor gewas en arbeid.

Lees verder

Het feest van de doop mochten we vieren op zondag 4 november.

Janko Detmar de Vries, zoon van Gaatze en Nathalie; en Nyck Renkema, zoon van Erwin en Willy.

Lees verder
08-09-2018

Spirituele wadlooptocht

Lees verder

Op zondag 30 september neemt pastor Gryt v.d.Galiën afscheid van onze gemeente.

Het thema van de dienst is: 'verbonden en loslaten'

Lees verder

Zondag 15 juli: afscheid-en bevestigingsdienst in de Beijer.

Er namen 6 ambtsdragers afscheid en 7 nieuwe mensen werden bevestigd. Als gemeente zongen we rondom de nieuwe ambtsdragers

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

zegen ons waar we hoop en Liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid.

Lees verder
24-06-2018

Dienst in de feesttent met als thema: Liefde Geven.

M.m.v.zangeres Gerry Dantuma en muzikale begeleiding door SDG.

Onze eigen dominee W.de Jong gaat voor in deze dienst

Lees verder

Hemelvaartsdag 10 mei.

Vroeg op deze speciale donderdag was er een fietstocht (dauwtrappen)

om te ervaren hoe de hemel de aarde raakt!

Lees verder

Een bijzondere dienst met de groep 'Sjem', deze dienst is voorbereid door de contactgroep.

Maar eerst ontmoeten we elkaar met koffie en cake in de bar van de Beijer.

Lees verder
15-04-2018

Taizeh  15 april 2018

Lees verder

De Goede week en Pasen

Witte donderdag: We gedenken dat Jezus  de maaltijd deelt met Zijn dicipelen, in navolging vieren ook wij het Heilig Avondmaal.

In het bloemstuk zien we tekenen van brood en wijn.

 

Goede vrijdag: We staan stil bij het lijden en kruisdood van Jezus. Het licht dooft, maar Gods Liefde niet, we brengen een klein lichtje naar de crypte.

Bloemstuk: bij het kruis zien we prikkeldraad, stenen en daartussen rode anemonen. Een rode roos wordt aan het kruis bevestigd.

 

Stille zaterdag: In de Paaswake gaan we van donker naar licht. Er zij Licht!

Bloemstuk: De witte viooltjes wijzen op de overwinning v.h. Licht 

 

Pasen: Het zuivere Licht breekt door als Maria bij het graf haar Heer herkent. Het geheim van Pasen!

Tijdens het paasontbijt begroeten wij elkaar.

Bloemstuk: De Heer is waarlijk opgestaan!

Lees verder