protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

5e zondag van de veertigdagentijd

Symbolisch bloemstuk. Er branden nog 2 kaarsen.

God, van hemel en aarde

in Jezus zien wij

wat leven in verbinding

met U betekent

Uw stem is de stem van hoop,

van trouw over grenzen heen.

In het verborgene voltrekt zich het wonder

van nieuw leven, onverwacht anders.

Lees verder
17-03-2018

Jeugddienst Ruurd Walinga

Lees verder

4e zondag van de veertigdagentijd.

Symbolisch bloemstuk. Er branden nog 3 kaarsen.

God, in het groene gras zitten de mensen

vertrouwend op de stem van Hem die deelt

die stem is het die ons aanzet tot delen.

Lees verder

Zondagmorgen 4 maart   Derde zondag van de veertigdagentijd.

Wereldgebedsdag,  een viering uit Suriname.

Een morgendienst georganiseerd door een groep vrouwen uit de gemeente

met speciale aandacht voor het land Suriname.

Het thema voor deze viering uit Genisis 1  'En God zag dat het goed was'

Lees verder
25-02-2018

Ionaviering

Lees verder

Tweede zondag van de veertigdagentijd.

God, stemmen klinken

om hemelse momenten vast te houden

Uw stem wijst naar Jezus, Uw geliefde Zoon.

Zijn stem wijst de weg naar U en onze naaste,

hemelse momenten, handen en voeten gegeven.

  Lees verder

Doop van Nynke Meindertsma, dochter van Sietske en Klaas, zusje van Thomas en Jelmer.

Eerste zondag van de 40-dagentijd voor Pasen

Lees verder
04-02-2018

Kerk School Gezinsdienst met als thema: "Pak mijn hand"

Lees verder
16-01-2018

Een mond vol

Lees verder
16-01-2018

Doopgedachtenisdienst

Lees verder