Taizéviering 15 januari 2023

"Op adem komen" in de sfeervol verlichte Alexanderkerk. Taizéviering met zang, gebeden en meditatieve stilte op 15 januari 2023. Lees verder

Kerst 25 december 2022

"Jezus is het Licht dat in de wereld kwam" Lees verder

Kerstnachtdienst 24 dec 2022

In de sfeervolle kerstnachtdienst werden vele wensen in de kerstboom gehangen.   Lees verder

Krystkuier 24 dec 2022

Krystkuier door het dorp, georganiseerd door de jeugd van de Geast.  Een wandeling langs alle scènes uit het kerstverhaal. En velen gingen op zoek naar het Kind dat geboren was in Bethlehem.
      Lees verder

Eerste advent 27 November 2022

Vandaag steek ik een kaarsje aan, het kaarsje van geluk: Geluk voor alle mensen, voor arme kinderen op de straat en bange mensen mensen in de hoek, voor mensen die honger hebben, in landen vol oorlog en geweld. Kaarsje, kaarsje van geluk, breng de warmte van je vlam, bij alle mensen thuis, ja overal, en geef hen het grote geluk van te houden van elkaar. Lees verder

Gedachteniszondag,  laatste zondag van het kerkelijk jaar 20 November 2022

Als een knop aan een tak van een boom, geworteld in de bron van leven, als een beeld van nieuwe hoop, als een ster in de nacht, gedenken wij jou, allen, die we uit het oog, maar niet uit het hart verloren hebben. We zien uit naar het licht dat ons verbindt in dood en leven Lees verder
19-11-2022

Verhalenavond 18 november 2022 in de Alexanderkerk

Vrijdagavond 18 november kon je luisteren naar verhalen en muziek in de Alexanderkerk. Drie geastmers vertelden een verhaal over het thema De Ommekear. Ed Zietsma over Bewenners fan Eysinga State, Rients van Wieren over De Twaling en André van der Bijl over Jan Eisenga. Jankobus Seunnenga zorgt voor de muzikale omlijsting. Het programma startte om 19.30 uur én om 20.30 uur. De avond was vrij toegankelijk. Lees verder

Muzikaal uurtje op een zondagmiddag

Lees verder

Afscheidsdienst van ds.W.L.de Jong  en zijn gezin 16 oktober 2022

In de dienst van vandaag waarin ds. de Jong afscheid neemt van onze gemeente is er een bijpassende schikking gemaakt. Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. (Marcus 16:15) Op een ronde houten boomschijf is in het midden een 'wereldbol' gemaakt van Aspidistrabladeren, en bloemen in de liturgische kleuren van het kerkelijk jaar. Wij zij dankbaar dat hij 9 jaar in onze gemeente mocht voorgaan. In de schikking zijn er 9 rode rozen te zien. De groene hedera (klimop) als verwijzing van trouw. De vier uitstekende einden zijn als verwijzing naar de vier windstreken en de vier evangelisten. Licht doorgeven, van noord naar zuid, van oost naar west, zoals de zon van gerechtigheid haar licht voor allen laat opgaan op zoek naar eenheid vanuit de ene Geest die mensen van goede wil met elkaar verbindt. ​ ( naar Maleachi 3:20) Lees verder

Afscheid en bevestigings-dienst ambtsdragers 11 september 2022

Afscheid van ambtsdragers Theo Thijsen en Aukje Marinus, Marga Joosten, Janny v. Diggelen, Dirk-Johan Annema, Alie Posthumus.(op deze foto ontbreekt Marga Joosten). En bevestiging nieuwe ambtsdragers: Tetty Sikma en Jan v.d.Meulen. Kom schepper, Geest, daal tot ons neer, Houd Gij bij ons uw intocht, Heer; vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid. Lees verder