protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

 10 Febr.  Op deze feestelijke zondagmorgen

vieren we de doop van Sietse van der Velde,
zoon van Rein en Hylkje en
broertje van Harmen, Mary en Jan.
Lees verder

Bevestiging kerkelijk werker Wia Marinus

en Heilig Avondmaal

Onze nieuwe kerkelijk werker Wia Marinus
wordt bevestigd tot ouderling.
We vieren het Heilig Avondmaal met
de lezing van de bruiloft te Kana.
Lees verder

Doopgedachtenis dienst 13 - 1 - 2019

Dat teken is een heilgeheim
God wil met jou verbonden zijn
Hij is nabij waar jij ook bent
omdat Hij je bij name kent.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
Lied 354: 4
Lees verder

Eerste Kerstdag

Wees Niet Bang!

God, U bent gekomen om ons los te maken
van onze meest geheime en hardnekkige angsten.
Geef ons een rechte rug en een onbevreesd hart
dat niemand dient dan U alleen.
Lees verder
Hem die we verwachten
brengt vrijheid
rechtvaardigheid en standvastigheid
Het kwaad zal niet overwinnen
een nieuw lied klinkt
tot eer van God
Licht stoot ons aan
opnieuw en opnieuw
Lees verder
  • Onstuitbaar
  • de hoop
  • die oplicht
  • in een kind
  • ons geboren
  • de Messiaanse mens
  • opent de toekomst van heelheid
  • Licht stoot ons aan
  • opnieuw en opnieuw.
Lees verder
Wat is er mooier dan een doop op  tweede advents zondag. Hannah, dochter van Antsje en Johannes Tichelaar en zusje van Jacob en Sietske, kind van God, wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!
Lees verder

1e advent

Hoort God in stilte?
Zoveel kostbare gebeden
zoveel pijn en nood
zoveel onmacht en moedeloosheid
is er nieuwe schepping mogelijk?
Is de verwachting niet tevergeefs?
Licht stoot ons aan
opnieuw en opnieuw.
Lees verder

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Lees verder
18-11-2018

Sfeervolle en ingetogen Taizéviering

Lees verder