1ste advent 28 november 2021

Uitleg bij bloemstuk. "In een ander licht" is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. "Licht" staat centraal in de lezingen. In de bloemschiksuggestie maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie staan. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezingen van de zondag. 1e Advent: Lucas 1:5-25. De aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein met gele tinten van gedroogde grassen. Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel) veilig en beschermd. Gedroogde grassen als stralen van de zon. Morgenlicht vol verwachting. Lees verder

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 21 november 2021

Op deze zondag herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Lees verder

Lichtjesavond.

op 3 november 2021 was iedereen van harte welkom om, samen onze overledenen te herdenken in een bijzondere sfeer van licht en troost.

Dankstond voor gewas en arbeid.

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen onder de hete zon, op de akker, heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in de mensen, dat wij elkaar verblijden en doen leven, brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven en die in weelde zwelgen en van niets weten, wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. Lees verder

Wat doe jij met je talenten?

Dat was het thema op deze prachtige startzondag van 27 september 2021. Lees verder

Zondag 22 augustus 2021: Dienst van Bevestiging en  Afscheid Ambtsdragers.

Lees verder

Kliederkerk 13 juni 2021

Wat een feestje om weer lekker buiten kinderen en ouders te ontmoeten! Het thema deze keer was ´ontdek de liefde!´. Er waren opdrachten voor iedereen: bijvoorbeeld stoepkrijt een boodschap van liefde, steek een kaarsje aan voor iemand van wie je houdt, bedenk wat jij voor een ander kunt doen waar diegene blij van wordt, knutsel een vlinder (als je verliefd bent heb je vlinders in je buik). Daarnaast waren er opdrachten voor de bovenbouw: over liefde tussen man en vrouw, of tussen mensen van gelijk geslacht, dat God graag bij de relaties tussen mensen betrokken wil zijn (hierbij werd een koordje gevlochten van drie touwtjes), los een rebus op. De uitkomst van de rebus was: Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God. De kinderen hebben plezier gehad, de ouders konden de tocht ook waarderen en wij als kliederkerkteam zijn supertevreden over de opkomst en het verloop. We kijken uit naar de volgende keer! Lees verder

Paas chalenge 2021.  

De Weg door Jeruzalem, QR-Code-spel voor de jeugdclubs en iedereen die zin had om mee te reizen naar het begin van de jaartelling. De Paaschallenge DWARS DOOR RINSUMAGEAST. Je stapt in een tijdmachine, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling en loopt door de straten van Jeruzalem op zoek naar de geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-CODES tegen met vragen en aanwijzigingen uit de tijd van Jezus. EN DAN BEN JE MIDDENIN HET VERHAAL VAN PASEN. Lees verder

Een wandeling langs de beelden van Hoop...

Beelden van Hoop zagen we overal in Rinsumageast,  vaak persoonlijk bedoeld in de vorm van een gedicht een schilderij, een tekst of iets anders. In deze corona-tijd een troostende gedachte om samen te delen. Lees verder
Het liturgisch bloemstuk  maakt duidelijk dat we wachten op de komst van Christus we zien het ontluiken  in de bloembol dat met Kerst opengaat in een mooie bloem. Lees verder

Gedachtenisdienst 2020

Lees verder