protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Hemelvaartsdag 10 mei.

Vroeg op deze speciale donderdag was er een fietstocht (dauwtrappen)

om te ervaren hoe de hemel de aarde raakt!

Lees verder

Een bijzondere dienst met de groep 'Sjem', deze dienst is voorbereid door de contactgroep.

Maar eerst ontmoeten we elkaar met koffie en cake in de bar van de Beijer.

Lees verder
15-04-2018

Taizeh  15 april 2018

Lees verder

De Goede week en Pasen

Witte donderdag: We gedenken dat Jezus  de maaltijd deelt met Zijn dicipelen, in navolging vieren ook wij het Heilig Avondmaal.

In het bloemstuk zien we tekenen van brood en wijn.

 

Goede vrijdag: We staan stil bij het lijden en kruisdood van Jezus. Het licht dooft, maar Gods Liefde niet, we brengen een klein lichtje naar de crypte.

Bloemstuk: bij het kruis zien we prikkeldraad, stenen en daartussen rode anemonen. Een rode roos wordt aan het kruis bevestigd.

 

Stille zaterdag: In de Paaswake gaan we van donker naar licht. Er zij Licht!

Bloemstuk: De witte viooltjes wijzen op de overwinning v.h. Licht 

 

Pasen: Het zuivere Licht breekt door als Maria bij het graf haar Heer herkent. Het geheim van Pasen!

Tijdens het paasontbijt begroeten wij elkaar.

Bloemstuk: De Heer is waarlijk opgestaan!

Lees verder

Zondag van Palmpasen

Jeugddienst met cabaretier Ruurd Wallinga

Voorafgaande aan de dienst: ontbijt voor de jeugd in de bar van de Beijer.

Kinderen komen binnen met zelfgemaakte Palmpasenstokken.

Thema van de dienst:  'Happen naar de Baas'

Lees verder

Paasbloemstuk voor de 'Stille week'

met als thema: 'De hemel raakt de aarde aan'

Lees verder

5e zondag van de veertigdagentijd

Symbolisch bloemstuk. Er branden nog 2 kaarsen.

God, van hemel en aarde

in Jezus zien wij

wat leven in verbinding

met U betekent

Uw stem is de stem van hoop,

van trouw over grenzen heen.

In het verborgene voltrekt zich het wonder

van nieuw leven, onverwacht anders.

Lees verder
17-03-2018

Jeugddienst Ruurd Walinga

Lees verder

4e zondag van de veertigdagentijd.

Symbolisch bloemstuk. Er branden nog 3 kaarsen.

God, in het groene gras zitten de mensen

vertrouwend op de stem van Hem die deelt

die stem is het die ons aanzet tot delen.

Lees verder

Zondagmorgen 4 maart   Derde zondag van de veertigdagentijd.

Wereldgebedsdag,  een viering uit Suriname.

Een morgendienst georganiseerd door een groep vrouwen uit de gemeente

met speciale aandacht voor het land Suriname.

Het thema voor deze viering uit Genisis 1  'En God zag dat het goed was'

Lees verder