protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs
Hem die we verwachten
brengt vrijheid
rechtvaardigheid en standvastigheid
Het kwaad zal niet overwinnen
een nieuw lied klinkt
tot eer van God
Licht stoot ons aan
opnieuw en opnieuw
Lees verder
  • Onstuitbaar
  • de hoop
  • die oplicht
  • in een kind
  • ons geboren
  • de Messiaanse mens
  • opent de toekomst van heelheid
  • Licht stoot ons aan
  • opnieuw en opnieuw.
Lees verder
Wat is er mooier dan een doop op  tweede advents zondag. Hannah, dochter van Antsje en Johannes Tichelaar en zusje van Jacob en Sietske, kind van God, wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!
Lees verder

1e advent

Hoort God in stilte?
Zoveel kostbare gebeden
zoveel pijn en nood
zoveel onmacht en moedeloosheid
is er nieuwe schepping mogelijk?
Is de verwachting niet tevergeefs?
Licht stoot ons aan
opnieuw en opnieuw.
Lees verder

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Lees verder
18-11-2018

Sfeervolle en ingetogen Taizéviering

Lees verder

Op 'Lichtjesavond' herdenken we samen onze overledenen  er was gelegenheid een kaarsje te branden bij het graf van onze geliefden.

In de kerk een dankdienst voor gewas en arbeid.

Lees verder

Het feest van de doop mochten we vieren op zondag 4 november.

Janko Detmar de Vries, zoon van Gaatze en Nathalie; en Nyck Renkema, zoon van Erwin en Willy.

Lees verder
08-09-2018

Spirituele wadlooptocht

Lees verder

Op zondag 30 september neemt pastor Gryt v.d.Galiën afscheid van onze gemeente.

Het thema van de dienst is: 'verbonden en loslaten'

Lees verder