protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs
Kerk School Gezinsdienst
 
Het thema van de dienst is:
'Heb elkaar lief '
Lees verder

Sjonge by jûntiid

Lees verder
TOPSPORT
Denk eens aan de sporter,
die iedere dag opnieuw begint
en  na tegenslag of slechte dag
steeds weer motivatie vindt.
 
Ook God wil  je inspiratie geven
bij vreugde of  intens verdriet
en mag je elke keer opnieuw beginnen
voor Hem ben jij de nummer 1.
  Lees verder

Een mond vol

Er wordt weer gehakt en in pannen geroerd.
Samen zijn we bezig in de keuken
bij mensen thuis.  Samen zitten we aan tafel
en hebben de mond vol heerlijk voedsel.
Maar ook zijn we bezig met geestelijk voedsel,
voedsel dat ons allen bezighoudt.
Lees verder

Dienst rond 'Een goed gesprek' met Sign!

Een ontmoeting met God
bron van alle leven
een ontmoeting in alle kwetsbaarheid...
met alles wat uit het leven aan ons kleeft.
In deze viering leggen we dat open voor God!
Lees verder

 10 Febr.  Op deze feestelijke zondagmorgen

vieren we de doop van Sietse van der Velde,
zoon van Rein en Hylkje en
broertje van Harmen, Mary en Jan.
Lees verder

Bevestiging kerkelijk werker Wia Marinus

en Heilig Avondmaal

Onze nieuwe kerkelijk werker Wia Marinus
wordt bevestigd tot ouderling.
We vieren het Heilig Avondmaal met
de lezing van de bruiloft te Kana.
Lees verder

Doopgedachtenis dienst 13 - 1 - 2019

Dat teken is een heilgeheim
God wil met jou verbonden zijn
Hij is nabij waar jij ook bent
omdat Hij je bij name kent.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
Lied 354: 4
Lees verder

Eerste Kerstdag

Wees Niet Bang!

God, U bent gekomen om ons los te maken
van onze meest geheime en hardnekkige angsten.
Geef ons een rechte rug en een onbevreesd hart
dat niemand dient dan U alleen.
Lees verder
Hem die we verwachten
brengt vrijheid
rechtvaardigheid en standvastigheid
Het kwaad zal niet overwinnen
een nieuw lied klinkt
tot eer van God
Licht stoot ons aan
opnieuw en opnieuw
Lees verder