Uit onze agenda's

zondag

19

mei

Pinksterviering en belijdenisdienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 09:.30

zondag

26

mei

benefietconcert 26 mei "Jazzpresje"
Aanvang: 15.00

zondag

26

mei

Kerkdienst - Taizédienst in Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

woensdag

29

mei

Vergadering herinrichting Alexanderkerk
Aanvang: 20.00 uur

zondag

02

juni

Benefietconcert 'It Kwartet' + zanggroep Canzano
Aanvang: 15.00

Werkgroepen verbonden met de kerk

Naast de commissies en werkgroepen vanuit de kerk zijn er ook een groot aantal instellingen en verenigingen verbonden aan de kerk die zorgen voor een maatschappelijk betrokken gemeente.

Chr. Brassband Soli Deo Gloria
Dirigent Reimer Jan Rondaan uit Franeker.
Voorzitter Jelle Theun Terpstra.
Secretaris Gerard Douwes.
Penningmeester Johannes Douwes
Het korps speelt iedere donderdagavond vanaf 19.45 uur in het MFC “de Beijer”
Verder wordt het door u bewaarde oud papier door leden van het korps, samen met een aantal vrijwilligers, opgehaald en wel iedere eerste zaterdag van de maand tussen 9 en 11 uur. Ook kunt u het rond datzelfde tijdstip zelf bij de containers brengen.

Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon is: Jaap Posthumus, T.S. Siniawei 35, tel.422519   j.posthumus@gmail.com

Uitvaartvereniging Gedenkt te Sterven
Voorzitter Dhr. T. Posthumus, Hearewei 44, 9104 CV Damwâld. Tel. 0511-423093
Secretaris Mevr. H. Postma, Melkemawei 36, 9105 LC Rinsumageast. Tel. 0511-423638, email: secretaris@gedenkttesterven.nl
Penningmeester en ledenadministratie, Dhr. P.C. Moore, Tsjerkestrjitte 8, 9105 LA Rinsumageast. Tel. 0511-425228, email: penningmeester@gedenkttesterven.nl
Bode Mevr. M. Zeilinga, de Schans 9, 9101 HR Dokkum, tel. 0519–297280. email. info@uitvaartzorg-zeilinga.nl
Internet: www.gedenkttesterven.nl, www.uitvaartzorg-zeilinga.nl

Christelijke Jonge Vrouwenclub “D’r Tusken Yn”
Mw. Jeltsje de Vries en Mw. Aafke Oosterkamp(presidente’s)
Men vergadert eens per maand op donderdagavond in het MFC de Beijer

Vrouwenclub “Dient elkander door de Liefde”
Mw. Annie de Vries (presidente)
Mw. Hermien Geertsma (vice-presidente)
Mw. Coby Kooistra (penningmeesteresse)
Men vergadert eens in de drie weken op maandagmiddag in het MFC de Beijer

Onderweg PGClaercamp ons plaatselijk kerkblad:
Rabobank Noordoost Friesland, IBAN:NL37 RABO034.33.65.32