protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

01

november

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

woensdag

04

november

Kerkdienst - Dankdag Gewas en arbeid in Alexanderkerk
Aanvang: 19:30

zondag

08

november

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

15

november

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 11:00

zondag

22

november

Kerkdienst - Herdenking overledenen in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

Wie zijn we

De PG Claercamp is een dorpskerk, die bestaat uit gemeenteleden met uiteenlopende geloofsopvattingen. We willen ruimte bieden aan iedereen.

Wij maken deel uit van de Protestanse Kerk in Nederland en belijden dat Jezus Christus als Zoon van God en als Heer van kerk en wereld onze Verlosser en Goede Herder is.

We zijn een geloofsgemeenschap waarin mensen gestimuleerd worden in de ontmoeting met God en waarin mensen oog hebben voor elkaar, voor het dorp en de omgeving waarin we kerk zijn. We willen een gemeente zijn die kracht put uit het geloof, tijd neemt voor God en tijd overhoudt voor mensen. De zondagse viering is daarvoor een belangrijke inspiratiebron. Als kerk willen we ons verbinden met het dorp en de omgeving waarin onze Alexanderkerk staat.

Kort samengevat is ons motto: omzien naar elkaar, elkaar onderling stimuleren en dienstbaar zijn binnen kerk en samenleving. (uit het Beleidsplan 2017 – 2021)

De keuze van de naam refereert aan het klooster Claercamp, dat in de middeleeuwen een centrum van religie en cultuur voor de omgeving, maar ook nationaal en internationaal is geweest. Door de keuze van de naam wordt ook de verbondenheid met vorige generaties tot uitdrukking gebracht

 

Klik hier voor het beleidsplan voor de periode 2017 tot 2021.

Klik hier voor het eindverslag van de interim predikant W. Andel, juni 2013