Uit onze agenda's

zondag

21

juli

Kliederkerk in MFC de Beijer
Aanvang: 10.00

zondag

21

juli

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

28

juli

Kerkdienst - Leesdienst in Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

zondag

04

augustus

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 9.30

zondag

11

augustus

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 9.30

Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente Claercamp Rinsumageast-Sibrandahûs is een gemeente van mensen met uiteenlopende geloofsopvattingen. We zijn een gemeente die het belangrijk vindt dat iedereen zich welkom voelt in onze gemeenschap en staan open voor elkaar. We willen gezamenlijk een protestantse gemeente zijn die kracht put uit het geloof, tijd neemt voor God en tijd neemt voor mensen. Daarbij is voor iedereen ruimte. Leden, niet leden en ook kinderen mogen deelnemen aan het avondmaal.

De zondagse vieringen (in welke vorm dan ook) zien we als belangrijke inspiratiebron voor versterking van ons geloof. Maar ook de doordeweekse activiteiten van vorming en toerusting vinden we belangrijke manieren om elkaar te ontmoeten en geïnspireerd te raken.

Als kerk willen we ons verbinden met het dorp en omgeving, maar ook daarbuiten om mensen die ‘in de knel zitten’ hulp te bieden.

Kort samengevat: we willen elkaar stimuleren in geloofsgroei, omzien naar elkaar en dienstbaar zijn binnen kerk en samenleving.

Ontstaan
De Protestantse Gemeente Claercamp is in 2012 ontstaan uit een fusie tussen de Nederlands Hervormde Gemeente Rinsumageast-Sibrandahûs en de Gereformeerde Kerk Rinsumageast-Sibrandahûs.

Naamgeving
De naam ‘Claercamp’ refereert aan het voormalige klooster Claercamp, dat iets ten noorden van Rinsumageast heeft gestaan en grensde aan Sibrandahûs. In de middeleeuwen was het een belangrijk centrum van religie en cultuur. De historie van het klooster is onlosmakelijk verbonden met de historie van de Alexanderkerk en de invloedrijke plaatselijke adel. Door de keuze van de naam wordt tevens de verbondenheid met vorige generaties tot uitdrukking gebracht.

Kerk
Centraal in onze gemeente staat de monumentale Alexanderkerk. Al meer dan 900 jaar komen hier mensen bijeen om Gods woord te horen, te bidden, te zingen en/of zich te bezinnen. En nog altijd mogen we dat op deze plek voortzetten en wordt er bijna iedere zondag een dienst gehouden. De reguliere aanvangstijd is 09.30 uur.  Sommige diensten vinden plaats in MFC ‘De Beijer’. Daar bevinden zich ook de vergaderzalen van de gemeente, waar veel van de diverse doordeweekse activiteiten plaatsvinden.

Wilt u meer weten?

Beleidsplan Protestanse Gemeente Claercamp   2024-2028