Uit onze agenda's

woensdag

29

maart

Avondgebeden in de 40 dagentijd.
Aanvang: 19.30

zaterdag

01

april

Beauty in British music
Aanvang: 19.30

zondag

02

april

Sneinspetear
Aanvang: 10.00 - 12.00

zondag

02

april

Kerkdienst/ Frysk - Palmzondag, 6e 40dagentijd in Alexanderkerk
Aanvang: 9.30

donderdag

06

april

Avonddienst - Avondmaal Witte donderdag in Alexanderkerk
Aanvang: 19.30

Jeugdclubs

Club groep 7:

Leiding: Lolkje Wiegersma en Annechien van der Veen.
Zij komen 1 maal per drie weken bijeen op dondermiddag van 15.30 tot 17.00 uur.

Club groep 8:

Leiding: Jellie Meindertsma en Wietske Pijper.
Zij komen 1 maal per drie weken bijeen op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.

Kerkcafé

Kerkcafé is een samenvoeging van club en catechisatie.

Ook hier hopen we samen, maar soms ook in groepjes, op een zinvolle manier in gesprek te gaan en op een gezellige manier bijeen te zijn.

Kerkcafé 12 t/m 16  jaar
Ook dit jaar heeft deze groep kerkcafé op de zondagmiddag maar dan 1 maal per maand van 16.00 tot 17.30 uur.
Iedere leeftijdsgroep heeft zijn  eigen leiding.

12-jarigen: Jelle-Teun Terpstra en Theresa de Groot
13-jarigen: Anneke Sikma en Jitze Kerkstra
14-jarigen: Ypie Wierda en Hylkje van der Velde
15-jarigen: Jaap Posthumus en vacant
16-jarigen: Anita Rooks en Simon Jorritsma

Kerkcafé: 17 en 18+ groep

Voor deze groep zij er vergevorderde plannen voor een “Christelijk Escape Room”. Leiding: Rein van der Velde.

Sinds een maart 2022 is deze gerealiseerd, aanmelden en info zie website;  https://sites.google.com/view/escaperoomrinsumageast

Kerkcafé op zondagmiddag – voor jong en oud
Een nieuw iniatief is kerkcafé op zondagmiddag – voor jong en oud. Voor alle mensen in het dorp willen we op zondagmiddag een gezellige inloop organiseren, waarbij je vrij bent om te komen en te gaan wanneer je wilt tussen 15.00 en 17.30 uur. De bar van de Beijer is de locatie Er is koffie, thee en fris en er kan een praatje gemaakt worden. Een spelletje doen behoort ook tot de moglijkheden en er is een sjoelbak. Wie wat meerde diepte in wil qua gesprek wordt niet teleurgesteld, met’kletspotten’is een gewone vraag al gauw aankleiding tot een verhaal. Elkaar ontmoeten is het belangrijkste doel van kerkcafé, zo proberen we het omzien naar elkaar handen en voeten te geven. De toegang is gratis en we ontmoeten u/jou dit seizoen graag op een aantal data die nog bekend zullen worden gemaakt.

Gespreksgroep 20-30 jarigen
Tussen je 20e en 30e levensjaar is je leven nogalaan verandering onderhevig. Eeen opleiding volgen, studeren, een baan zoeken, alleen of samen gaan wonen, reizen, relaties, kinderen krijgen…. het kan allemaal voorbij komen en er moeten heel wat keuzes worden gemaakt. Speelt je geloof hierein ook een rol? Naar de kerk gaan is allang niet meer vanzelfsprekend, maar dat wil niet zeggen dat je geen vragen hebt of soms eens met je leeftijdsgenoeten van gedachten zou willen wisselen. Die kans is er bij deze nieuwe gespreksgroep. Op zondagavond komen we eens in de maand bij elkaar. Sietske Posthumus en Wia Marinus zijn de organisatoren.