protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs
Het liturgisch bloemstuk  maakt duidelijk dat we wachten op de komst van Christus we zien het ontluiken  in de bloembol dat met Kerst opengaat in een mooie bloem. Lees verder

Gedachtenisdienst

Lees verder
  “Een kunstwerk van symbolen: bij de startzondag op 27 september konden de aanwezigen kiezen om kleiwerkjes te maken. Ze hebben symbolen gemaakt die te maken hebben met het geloof in Vader, Zoon en Heilige Geest. Naderhand zijn de symbolen door Marga Joosten samengebracht in één kunstwerk   Lees verder

Dankdienst

Lees verder
Startzondag 27 - 9
Deeldienst op de sportvelden.
Thema: "Het goede leven"
We beginnen en eindigen gezamenlijk.
We mogen kiezen uit 4 onderdelen:
Meditatieve wandeling met stellingen;
gesprek n.a.v. moderne levensliederen;
activiteit voor de jeugd;
uit klei symbolen vormen.
Een hele mooie start om het winterseizoen
mee te beginnen.
Lees verder
13 september 2020
Symbolisch bloemstuk van de bevestigingsdienst
van nieuwe ambtsdragers en ambtsdragers die afscheid nemen.
Lees verder

lied 630

Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken, er is in één bewogen nacht een nieuwe lente ontloken. Het leven brak door aarde en steen, uit alle wonderen om u heen spreekt, dat God heeft gesproken.       Lees verder
Lied 590    Nu valt de nacht. Het is volbracht: de Heer heeft heel Zijn leven voor het menselijk geslacht in Gods hand gegeven.   Lees verder
2e Zondag Veertigdagen
Lees verder
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen
En Hij geeft licht
Geeft licht Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht 
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Lees verder