Tentdienst zondag 9 juni 2024 om 14.00 uur

  Lees verder

28 april 2024

Kerkdienst met onze eigen voorganger : ds. H.Vlasman. Indeze dienst nemen we afscheid van koster Maaike van der Meer. We horen en zingen een prachtig lied van Sela, "Toekomst vol van hoop" uitgekozen door Maaike: Na woorden van dank door de voorzitter ontvangt Maaike een envelop en de paaskaars van vorig jaar, "de kaars waar zijzelf om gevraagd had". Een bosje bloemen was al bij haar thuis bezorgd. Een hartelijk dankwoord van onze kosteres Maaike en zij overhandigt de 'Kerksleutel' aan onze nieuwe kosteres Steffany Vellema.     Lees verder

 26 april 2024 Derde Benefietconcert vrouwenkoor Voxtrot en Ensemble Camerata.

"Stemmenkoor" Voxtrot en Ensemble Camerata gaven een zeer indrukwekkend concert gebaseerd op de situatie in de interneringskampen op Sumatra tijdens de Japanse bezetting in de 2e wereldoorlog. Lees verder

Het 2e benefietconcert 14 april voor de restauratie van de Alexanderkerk werd gegeven door het kleinkoor Beyers Naudé.

Zij brachten een lenteconcert met Noord-Europese muziek. De aanwezigen genoten van de prachtige zuivere klanken van de a capella liederen en de stukken met een veelheid aan verschillende instrumenten. Lees verder

Het Goedhoutensemble gaf op 7 april de aftrap van een reeks concerten ten behoeve van het restauratiefonds.

Lees verder

Paaszondag 31 maart 2024

Sjoch Him ferskinen, Jezus jimme Hear, ivich binn’ jim sines, twivelje net mear. Om wat jim ûntfongen, folk fan syn ferbûn, wol no optein sjonge: Kristus had oerwûn! Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta, Jo dy’t de fiktoarje no behelle ha! Lees verder

De liturgische schikking is een nieuwe fase in gegaan.

We komen dichterbij Pasen. Er zijn grasbolletjes aan het mos toegevoegd, de verwijzing naar het land. De driekleurige viooltjes staan symbool voor voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar hij ookt lijkt te zijn. Maar het puntvormige blad van de sansevieria in het midden van de bol staat als teken voor de rechtvaardige. Lees verder

Veertigdagen tijd

Op weg naar Pasen Lees verder

Kerstviering 25 december 2023 m.m.v. Soli Deo Gloria

  Lees verder

Kerstnachtdienst 24 december 2023

Wij wachten op de Koning zijn ster is al gezien. Vol vrede is de morgen wanneer Hij komt! Lees verder