Paaszondag 31 maart 2024

Sjoch Him ferskinen, Jezus jimme Hear, ivich binn’ jim sines, twivelje net mear. Om wat jim ûntfongen, folk fan syn ferbûn, wol no optein sjonge: Kristus had oerwûn! Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta, Jo dy’t de fiktoarje no behelle ha!
Lees verder

De liturgische schikking is een nieuwe fase in gegaan.

We komen dichterbij Pasen. Er zijn grasbolletjes aan het mos toegevoegd, de verwijzing naar het land. De driekleurige viooltjes staan symbool voor voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar hij ookt lijkt te zijn. Maar het puntvormige blad van de sansevieria in het midden van de bol staat als teken voor de rechtvaardige.
Lees verder

Veertigdagen tijd

Op weg naar Pasen Lees verder

Kerstviering 25 december 2023 m.m.v. Soli Deo Gloria

  Lees verder

Kerstnachtdienst 24 december 2023

Wij wachten op de Koning zijn ster is al gezien. Vol vrede is de morgen wanneer Hij komt! Lees verder

3 de advents Kliederkerkdienst 17 december 2024

Het vuur van onze vrede, de gloed van ons gezang zal niet meer kunnen doven totdat Hij kom! Lees verder

1 ste advent en avondmaaldienst in de Alexanderkerk 3 december 2023

Adventstijd. Wij wachten op de Koning die ons de Vrede brengt, ontsteken onze lichten totdat Hij komt. Tevens werd er steentje in de gedachtenishoek gelegd i.v.m. een overlijden Lees verder

Gedachtenisdienst 26 november 2023

Uitleg symbolische schikking gedachteniszondag
  • De bloeiende boom is een symbool van Eeuwig Leven, die verwijst naar de Bron van alle leven en herinnert aan de Hof van Eden.
  • Heilig oord vol Licht en glorie waar de boom der levens bloeit en de stroom van levend water door de gouden godsstad vloeit. (lied 413:2, Evang.Liedbundel)
  Lees verder

Zondag 10 september 2023

Intrede en bevestiging van ds. Hille Vlasman en afscheid van ds. Wouter van Wingerden. Lees verder