Uit onze agenda's

zondag

19

mei

Pinksterviering en belijdenisdienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 09:.30

zondag

26

mei

benefietconcert 26 mei "Jazzpresje"
Aanvang: 15.00

zondag

26

mei

Kerkdienst - Taizédienst in Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

woensdag

29

mei

Vergadering herinrichting Alexanderkerk
Aanvang: 20.00 uur

zondag

02

juni

Benefietconcert 'It Kwartet' + zanggroep Canzano
Aanvang: 15.00

Werkgroepen

Voor een goed functionerende en maatschappelijk betrokken gemeente zijn diverse commissies, werkgroepen en stichtingen verbonden aan de kerk. Hieronder vind u een opsomming van werkgroepen vanuit de kerk.

Vanuit de kerk

Vanuit de kerk zijn een aantal commissies en werkgroepen actief. van Contactgroep tot werkgroep Celebration Time zijn ze onmisbaar in een goed functionerende gemeente.

Contactgroep (Evangelisatie)
De Contactgroep wil onze gemeente bewust maken van haar missionaire taak in de wereld.

De Contactgroep bestaat uit:
Ed Zietsma: voorzitter
Roelie Zietsma: secretaris
Jissie Boersma
Jetze Boersma
Tsjikke Boersma

Wereldgebedsdienst
Een aantal mensen uit ons dorp verzorgt de jaarlijkse wereldgebedsdienst. Het doel van de wereldgebedsdienst is voorbede te doen voor de nood in de wereld. Tijdstip: eerste vrijdag in maart, óf in de middagdienst op de eerstvolgende zondag.

Werkgroep Kerk – School – Gezin
Deze werkgroep bestaat uit: vertegenwoordigers van de kerkenraad, de school, de zondagsschool en het gezin. Zij doet de praktische voorbereiding van een aantal projecten per jaar, waarbij de vier genoemde geledingen nauw betrokken zijn.

Commissie Eredienst
De Commissie Eredienst is door de kerkenraad aangesteld.
Zij organiseert avonddiensten, zoals de Iona-vieringen, de Taizé-vieringen en de avondgebeden in de 40-dagentijd voor Pasen. Zij bereidt ook de diensten rond Pasen deels voor, soms in samenwerking met andere commissies.
De laatste jaren heeft zij ook een “kuiertocht” aan het begin van de zomer georganiseerd, waarbij we gezamenlijk wandelen naar een kerkgebouw in de buurt. Daarnaast volgt de Commissie Eredienst de liturgische ontwikkelingen in de PKN en doet voorstellen voor vernieuwingen. Ze weegt daarbij de verschillende belangen af, zoals de band met de kerkelijke traditie enerzijds en de behoefte aan eigentijdse vormen anderzijds. Het beleidsplan van onze gemeente benadrukt dat daar een evenwicht tussen moet bestaan.

De commissie bestaat uit Ds. Hille Vlasman: voorzitter, Marga v.d. Meulen-Joosten, Griet Holtrop-de Jong, Jaap Posthumus, Tetty Sikma-Puite. Er wordt nog gezocht naar 1 of 2 nieuwe leden voor de commissie.

Werkgroep “Celebration Time”
Deze werkgroep heeft als doel het regelmatig organiseren van laagdrempelige diensten voor mensen, jong en oud, van binnen en buiten de kerk.
De werkgroep bestaat uit; Arnold Haarsma (voorz), Sietske Posthumus , Jitske Dijkstra, Jelly Fennema, Sita Kerkstra, Anneke Reitsma (secr.), Alberta Kuipers, Aafke de Jong en Gerrit Kuipers (voorz).

Verjaardagfonds Diaconie
De gemeenteleden ontvangen op of na hun verjaardag een felicitatiekaart van de Diaconie en daarnaast de vraag of ze een gift willen overmaken voor het zendingsproject Moldavië. Het geld wordt aan diverse projecten in Moldavië besteed. Dit betreft een gezamenlijk zendingsproject van kerk in actie Fryslân.
Deze gift kan worden overgemaakt naar: NL86RABO0388339462
t.n.v. Diaconie PG Claercamp, o.v.v. “verjaardagfonds Moldavië”.