woensdag

07

juni

Extra gemeente-avond i.v.m. het beroepingswerk


Lees verder

woensdag

14

juni

Vergadering Diaconie - in MFC de Beijer


Lees verder

donderdag

15

juni

Vergadering College van Kerkrentmeesters - in MFC de Beijer


Lees verder

zondag

18

juni

Kliederkerk in MFC de Beijer


Lees verder

maandag

19

juni

Vergadering Kerkenraad in MFC de Beijer


Lees verder