Vergaderingen Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters, Diaconie en Moderamen.

Genoemde colleges hebben ieder hun eigen vergaderschema. Bovendien maken de leden van de verschillende colleges, indien ambtsdrager, deel uit van de Kerkenraad, die één maal per maand bijeen komt, behalve in de maanden juli en augustus.