protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

23

januari

Ochtenddienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

30

januari

Ochtentdienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

06

februari

Fryske tsjinst yn de Alexandertsjerke
Aanvang: 09.30

zondag

06

februari

Kliederkerk
Aanvang: 10.00

maandag

07

februari

Vergadering Kerkenraad (groot)
Aanvang: 19.45

Zondagsschool “De Rank”

Voor de kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool is er elke 1ste zondag van de maand zondagschool (kindernevendienst) en zo nodig bij bijzondere diensten ( Dit staat dan wel vermeld op de sneinskrante ). Tijdens de dienst gaan we naar de consistorie “under de Toer” waar we een verhaal lezen en een werkje daarover maken.

De leidsters zijn: Sietske Meindertsma, Cindy Haarsma en Hester Tak

Leiding en jeugdouderling(en) komen regelmatig bijeen. Bovendien verleent men zo nu en dan medewerking aan gezins- of andere speciale diensten.