Uit onze agenda's

zondag

10

juli

Kerkdienst in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

17

juli

Tsjerketsjinst in Alexandertsjerke
Aanvang: 11.00

zondag

24

juli

Kerkdienst in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

31

juli

Kerkdienst in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

07

augustus

Kerkdienst in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

Zondagsschool “De Rank”

Voor de kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool is er elke 1ste zondag van de maand zondagschool (kindernevendienst) en zo nodig bij bijzondere diensten ( Dit staat dan wel vermeld op de sneinskrante ). Tijdens de dienst gaan we naar de consistorie “under de Toer” waar we een verhaal lezen en een werkje daarover maken.

De leidsters zijn: Sietske Meindertsma, Cindy Haarsma en Hester Tak

Leiding en jeugdouderling(en) komen regelmatig bijeen. Bovendien verleent men zo nu en dan medewerking aan gezins- of andere speciale diensten.