protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

18

april

Ochtenddienst. - 3e zondag van Pasen in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

zondag

25

april

Ochtenddienst. - 4e zondag in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

zondag

02

mei

Ochtenddienst - 5e zondag van Pasen in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

zondag

09

mei

Ochtenddienst - 6e zondag van Pasen in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

donderdag

13

mei

Ochtenddienst - Hemelvaart in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

Zondagsschool “De Rank”

De zondagsschool is er voor de kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool, tijdens de dienst gaan we naar een ruimte in de Beijer waar we een verhaal lezen en een werkje daarover maken. Na de dienst kunnen de ouders de kinderen weer ophalen uit de Beijer.

Tijdens de zomervakantie is de zondagsschool (kindernevendienst) in de consistorie van de Alexanderkerk. We willen de kinderen dit jaar wel bij het Avondmaal betrekken. Er is tijdens die diensten zondagsschool in de consistorie.

De leidsters zijn: 

Sietske Meindertsma, Marlies Schroder, Renske Jorritsma (penningmeester), Baukje Hiemstra en Hester Tak

Leiding en jeugdouderling(en) komen regelmatig bijeen. Bovendien verleent men zo nu en dan medewerking aan gezins- of andere speciale diensten.

De zondagsschool heeft een adoptiekind. 

Hij heet Nungminthang. Hij is geboren op 26 juni 1991 en is nu dus 24 jaar. Zijn vader is overleden en de armoede in het gezin is erg groot. Nungminthang heeft nog twee broers: één van 22 en één van 15 jaar en nog drie zusjes van 23, 16 en 12 jaar. Zolang Nungminthang naar school gaat blijven we elke week voor hem collecteren. Met elkaar proberen we zo dit gezin een beter bestaan te geven.