--

Afscheidsdienst van ds.W.L.de Jong  en zijn gezin 16 oktober 2022

In de dienst van vandaag waarin ds. de Jong afscheid neemt van onze gemeente is er een bijpassende schikking gemaakt.

Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. (Marcus 16:15)

Op een ronde houten boomschijf is in het midden een ‘wereldbol’ gemaakt van Aspidistrabladeren, en bloemen in de liturgische kleuren van het kerkelijk jaar. Wij zij dankbaar dat hij 9 jaar in onze gemeente mocht voorgaan. In de schikking zijn er 9 rode rozen te zien. De groene hedera (klimop) als verwijzing van trouw. De vier uitstekende einden zijn als verwijzing naar de vier windstreken en de vier evangelisten.

Licht doorgeven,
van noord naar zuid,
van oost naar west,
zoals de zon van gerechtigheid
haar licht voor allen laat opgaan
op zoek naar eenheid vanuit de ene Geest
die mensen van goede wil met elkaar verbindt.

( naar Maleachi 3:20)

Ga terug naar de vorige pagina