protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs
02-08-2018

Vacature kerkelijk werker

We zijn op zoek naar een nieuwe kerkelijk werker, omdat pastor G. v.d. Galiën vertrekt
per 1 september 2018. Hier kunt u de vacaturetekst downloaden.

Ga terug naar de vorige pagina