protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs
--
Vanwege het coronavirus wordt de Beijer de komende tijd gesloten, in ieder geval tot 6 april. Dat betekent voor onze gemeente dat het toerustingswerk komt te vervallen in deze weken. Ook de gemeenteavond die op 1 april was gepland, kan niet doorgaan.
Het is jammer dat het kerkenwerk grotendeels plat moet liggen, maar we doen dit om kwetsbare mensen te beschermen.
Op deze website willen we u op de hoogte houden van de gang van zaken.
We mogen ons laten bemoedigen door de woorden uit psalm 25, bijv. in de bewerking van lied 25a:
Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in ’t duister van de tijd.
Ga terug naar de vorige pagina