protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs
--

 

Bijzondere tijden vragen om aanpassing van werkzaamheden. Het pastoraat in onze gemeente gebeurt vaak door persoonlijk bezoek. Nu de corona maatregelen in ons land van kracht zijn proberen we de persoonlijke bezoekjes tot een minimum te beperken. Uiteraard blijft het in geval van nood altijd mogelijk dat u bezoek krijgt van uw pastor of predikant, dat gaat in overleg. Veel mensen worden echter ook geconfronteerd met zorgen en problemen die er gewoonweg niet of minder zijn. Zorgen om geliefden die ziek zijn, verdriet om verlies of gewoon moeite om de dag door te komen omdat de sociale contacten zo beperkt zijn. Voel u vrij om contact op te nemen met ons. U hoeft geen grote pastorale vraag te hebben om te bellen. Even uw hart luchten of gewoon behoefte aan een luisterend oor, wij willen er graag voor u zijn. Ds. De Jong is op dinsdag en vrijdagmorgen van 9 tot 10 uur telefonisch bereikbaar op 0511701754. Hij kan ook op andere dagen en tijden gebeld worden, u kunt altijd zijn antwoordapparaat inspreken. Voor Wia Marinus geldt dat zij op maandag en donderdagochtend van 9 tot 12 klaar zit voor een gesprekje. De pastorale verdeling van straten die wij normaal gesproken hebben ( Wia: Tjaerdawei, Master Frenkelstrjitte en Tsjerkestrjitte,  ds. De Jong de overige straten) geldt niet voor dit ‘spreekuur’. Iedereen kan bellen op het tijdstip dat hem of haar het beste uitkomt.

Ds. W.L de Jong en pastor Wia Marinus

Ga terug naar de vorige pagina