--

Actiegroep ‘Moarre-Ljussens en omstreken’ bouwt aan verandering; Rinsumageast/Sibrandahûs ook?

Vanuit Morra-Lioessens werd gevraagd of er jongeren mee willen gaan om te bouwen aan klaslokalen voor World Servants in 2025. Wij hebben ons hiervoor aangemeld. Op zondagmiddag 8 juni 2024 hebben we in de  feesttent Rinsumageest gevraagd of er meer jongeren met ons mee willen gaan. Intussen hebben we de groep bijna compleet met jongeren uit verschillende dorpen.

We gaan in 2025 drie weken bouwen in Kwabanta, Ghana. In Ghana is het onderwijs de afgelopen jaren steeds beter geworden door samenwerking tussen de overheid en hulporganisaties. In grote steden is naar school gaan heel normaal. In de meer afgelegen gebieden zoals Kwabanta is naar school gaan nog niet standaard. Kinderen werken mee op het land en de scholen zijn ver weg. Zeker in het regenseizoen blijven kinderen daarom vaak thuis. In Kawabanta zijn er al twee lokalen en een waterpomp gebouwd. Vanuit de christelijke organisatie World Servants gaan we bouwen aan drie extra klaslokalen, zodat er meer kinderen in het eigen dorp naar school kunnen.

Om dit te bekostigen gaan we acties voeren. We hopen op steun van uit Rinsumageast/Sibrandahûs. Als u wilt mee bouwen aan verandering, zou u dan statiegeldflessen willen bewaren voor ons. Deze kunt u inleveren op verschillende locaties in het dorp. Mocht u willen bijdragen, dan kan dat met behulp van onderstaande link of geef.ws/moarreljussens

We houden u het komende jaar op de hoogte.

Groeten Trienke en Maartje Aalberts, Winette en Thijn Poepjes en de rest van de actiegroep Moarre-Ljussens e.o.

Tot slot mochten er nog mensen mee willen met het project Ghana in zomer 2025, dan is er nog plek voor een paar. Daarbij gaat gezien de huidige groepssamenstelling de voorkeur uit naar ‘mannelijke’ deelnemers.

qr code voor World Servants project Ghana 2025

Ga terug naar de vorige pagina