--

Oekraïne

Het is oorlog in Oekraïne. Dat houdt ons allemaal bezig. Ook zullen er gevluchte Oekraïners naar Nederland komen, mogelijk ook naar onze gemeente. Samen met de andere Friese gemeenten maken wij afspraken over geschikte locaties voor opvang.

Het oude schoolgebouw de Fontein in Damwâld wordt een tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente kan in het pand aan de Foarwei dertig vluchtelingen onderdak bieden. Het is de eerste opvanglocatie in Dantumadiel.

De instroom van de vluchtelingen naar de diverse opvanglocaties in Fryslân, vindt gecoördineerd plaats via het ‘overstappunt’ in Heerenveen. De plaatsing van vluchtelingen op opvanglocaties wordt uitsluitend gedaan door het zogenoemde Fries Coördinatie Punt (FCP). Bel de gemeente als u Oekraïners kent die onderdak nodig hebben. De gemeente stemt dit dan af met het FCP.

Er zullen straks vrijwilligers nodig zijn om de opvang goed te stroomlijnen. Wilt u helpen? Stuur dan een mailtje naar oekraine@dantumadiel.frl

Ga terug naar de vorige pagina