protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs
03-04-2020

Van Apeldoorn tot Afghanistan en van Rotterdam tot Rwanda:
de gevolgen van het coronavirus raken iedereen. Dichtbij – in onze huizen en steden- en verder weg- bij medemensen over de hele wereld.

Wereldwijd zijn al tienduizenden doden gevallen door het coronavirus. Honderdduizenden zijn besmet. Het Christelijk Noodhulpcluster maakt zich grote zorgen. Over de situatie in ons eigen land, maar ook over de uitbraak in zeer arme regio’s in de wereld.

De crisis raakt juist de mensen in kwetsbare gebieden hard. Bijvoorbeeld de dagloner in Tsjaad, die nu geen inkomen heeft en zijn familie geen eten kan geven. Of het gezin in een vluchtelingenkamp, waar van hygiëne en afstand houden geen sprake is.

Om u de mogelijkheid te geven ook financieel te helpen, kunt u een bijdrage storten op het rekeningnummer van de diaconie: IBAN: NL86RABO038.83.39.462

De diaconie draagt er zorg voor dat u gift goed terecht komt. Bedankt.

Ga terug naar de vorige pagina