protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs
08-10-2020

Maximaal 30 personen bij de kerkdiensten

Wie lijfelijk aanwezig willen zijn bij de kerkdiensten moet zich opgeven.
De kerkenraad heeft dit besloten om toch mensen de gelegenheid te geven de kerkdienst bij te wonen, mits zij dat willen.
Het maximum aantal is voorlopig 30 kerkgangers en daarom zullen mensen expliciet van tevoren toestemming moeten
hebben ontvangen, voordat zij naar de kerk kunnen gaan.
Hoe gaat dit in zijn werk? U kunt zich op donderdag of vrijdag opgeven bij de scriba of de predikant.
Dit kan telefonisch: 0511-701754 (predikant), of per mail: scriba@claercamp.com, of predikant@claercamp.com
Eventueel kunt u ook een WhatsApp bericht sturen naar de predikant, tel. 06-81025524.
Als u zich opgeeft, krijgt u zaterdag via hetzelfde medium (tel., mail of app) bericht of u toestemming hebt om te komen.
Ga terug naar de vorige pagina