protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs
05-01-2018

Kerkbalans 2018

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.
Het thema van de actie is dit jaar: “Geef voor je kerk”

Begin januari 2018 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen.
De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Ga terug naar de vorige pagina