protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs
12-09-2020

Bevestigingsdienst op 13 september

We hopen vandaag de nieuwe ambtsdragers te bevestigen en afscheid te nemen van enkelen waarvan de termijn is afgelopen. In verband met het beperkte aantal dat in de kerk kan zitten, namelijk 70 personen, heeft de kerkenraad besloten dat de dienst beperkt toegankelijk is: alleen de ambtsdragers (nieuwe en afscheidnemende), hun naaste familie en de overige kerkenraadsleden zullen bij de dienst aanwezig zijn. U kunt als gemeente wel de dienst volgen via Youtube of via het kanaal (1)968 van Kabelnoord (alleen geluid). We hopen dat u hier begrip voor heeft. We zouden u er gaarne bij uitnodigen, maar dat kan nu niet vanwege de coronacrisis. Het is een belangrijke dienst voor de gemeente en daarom zenden we de dienst ook via Youtube uit.
Ga terug naar de vorige pagina