protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs
14-03-2020
Vanwege het coronavirus willen we u vragen de dienst thuis voor de tv te volgen.
Kabelnoord zendt het geluid van de kerkdienst op een apart tv-kanaal uit. (Standaard kanaal: 968)
In de kerk zullen alleen de predikant, de dienstdoende ambtsdragers en de organist aanwezig zijn.
Het is vervelend om niet bij elkaar te komen, maar het is belangrijk om verdere verspreiding
bij ouderen te voorkomen. De classis heeft de kerkenraden opgeroepen om de kerkdiensten in kleine kring te houden en dat advies willen we volgen.
Ga terug naar de vorige pagina