--

Zondagmorgen 4 maart   Derde zondag van de veertigdagentijd.

Wereldgebedsdag,  een viering uit Suriname.

Een morgendienst georganiseerd door een groep vrouwen uit de gemeente

met speciale aandacht voor het land Suriname.

Het thema voor deze viering uit Genisis 1  ‘En God zag dat het goed was’

Ga terug naar de vorige pagina