--

“Een kunstwerk van symbolen:

bij de startzondag op 27 september konden de aanwezigen kiezen om kleiwerkjes te maken.

Ze hebben symbolen gemaakt die te maken hebben met het geloof in Vader, Zoon en Heilige Geest.

Naderhand zijn de symbolen door Marga Joosten samengebracht in één kunstwerk

 

Ga terug naar de vorige pagina