--

Zondag van Palmpasen

Jeugddienst met cabaretier Ruurd Wallinga

Voorafgaande aan de dienst: ontbijt voor de jeugd in de bar van de Beijer.

Kinderen komen binnen met zelfgemaakte Palmpasenstokken.

Thema van de dienst:  ‘Happen naar de Baas’

Ga terug naar de vorige pagina