--

De Goede week en Pasen

Witte donderdag: We gedenken dat Jezus  de maaltijd deelt met Zijn dicipelen, in navolging vieren ook wij het Heilig Avondmaal.

In het bloemstuk zien we tekenen van brood en wijn.

 

Goede vrijdag: We staan stil bij het lijden en kruisdood van Jezus. Het licht dooft, maar Gods Liefde niet, we brengen een klein lichtje naar de crypte.

Bloemstuk: bij het kruis zien we prikkeldraad, stenen en daartussen rode anemonen. Een rode roos wordt aan het kruis bevestigd.

 

Stille zaterdag: In de Paaswake gaan we van donker naar licht. Er zij Licht!

Bloemstuk: De witte viooltjes wijzen op de overwinning v.h. Licht 

 

Pasen: Het zuivere Licht breekt door als Maria bij het graf haar Heer herkent. Het geheim van Pasen!

Tijdens het paasontbijt begroeten wij elkaar.

Bloemstuk: De Heer is waarlijk opgestaan!

Ga terug naar de vorige pagina