--

 10 Febr.  Op deze feestelijke zondagmorgen

vieren we de doop van Sietse van der Velde,
zoon van Rein en Hylkje en
broertje van Harmen, Mary en Jan.
Ga terug naar de vorige pagina