--

Dienst Mei Elkoar 30 april 2023

Op deze zondag werd voor de eerste keer een dienst gehouden in MFC de Beijer welke is georganiseerd door verschillende mensen uit ons dorp, die de dienst op een andere manier vorm wilden geven.
We kwamen samen en werden ontvangen in bar met een bakje koffie waarna naar de naastgelegen zaal gingen voor de dienst.
De dienst werd geleid door Ynskje Roorda en Willem Holtrop.
Nadat iedereen plaats had genomen, ook de kinderen waar een speciale teken-knutseltafel voor was gecreëerd in ons midden werden we welkom geheten en even een kleine uitleg over de totstandkoming en bedoeling van deze dienst “moesten” we na het gebed door loting van plaats wisselen zodat we met een andere personen aan een andere tafel kwamen te zitten om even later in gesprek met elkaar te gaan over,
– Kinne wy sels de momenten herkenne dat God ta ús “sprekt”,
– Sjogge of fiele we dat nog?
– Kinne we dat diel mei elkoar?
Onze hersenen moesten aan het werk voor het oplossen van een geheimschrift(code).
Na uitleg over de werking van het “geheim” kwamen we tot deze oplossing “God gaat met ons mee”.

Na de dienst was er  nog gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een bakkie.

De volgende ” Mei Elkoar” dienst staat gepland voor 2 juli a.s.
De bedoeling is dat deze dienst wordt samengesteld door andere mensen.
Wilt u meehelpen om hiervan iets moois te maken en hebt u goede ideeën meldt u aan!
U kunt zich melden bij Ynskje Roorda of bij iemand van de Kerkenraad.

Helaas door deze opzet was het niet mogelijk om het live uit te zenden maar iedereen had de kans om aanwezig te zijn.

Ga terug naar de vorige pagina