--

Een bijzondere dienst met de groep ‘Sjem’, deze dienst is voorbereid door de contactgroep.

Maar eerst ontmoeten we elkaar met koffie en cake in de bar van de Beijer.

Ga terug naar de vorige pagina