--
11 september 2022  Afscheid van ambtsdragers Theo Thijsen en Aukje Marinus, Marga Joosten, Janny v. Diggelen,      Dirk-Johan Annema, Alie Posthumus.(op deze foto ontbreekt Marga Joosten)
En bevestiging nieuwe ambtsdragers: Tetty Sikma en Jan v.d.Meulen
Kom schepper, Geest, daal tot ons neer,
Houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.
Ga terug naar de vorige pagina