--

Afscheid en bevestigings-dienst ambtsdragers 11 september 2022

Afscheid van ambtsdragers Theo Thijsen en Aukje Marinus, Marga Joosten, Janny v. Diggelen, Dirk-Johan Annema, Alie Posthumus.(op deze foto ontbreekt Marga Joosten).

En bevestiging nieuwe ambtsdragers: Tetty Sikma en Jan v.d.Meulen.

Kom schepper, Geest, daal tot ons neer,
Houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Ga terug naar de vorige pagina