--

De liturgische schikking is een nieuwe fase in gegaan.

We komen dichterbij Pasen.
Er zijn grasbolletjes aan het mos toegevoegd, de verwijzing naar het land.
De driekleurige viooltjes staan symbool voor voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar hij ookt lijkt te zijn.
Maar het puntvormige blad van de sansevieria in het midden van de bol staat als teken voor de rechtvaardige.

Ga terug naar de vorige pagina