--

Lichtjesavond.

op 3 november 2021 was iedereen van harte welkom om, samen onze overledenen te herdenken in een bijzondere sfeer van licht en troost.

Dankstond voor gewas en arbeid.

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen onder de hete zon, op de akker, heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in de mensen, dat wij elkaar verblijden en doen leven, brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.
Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven en die in weelde zwelgen en van niets weten, wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Ga terug naar de vorige pagina