protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs
--
13 september 2020
Symbolisch bloemstuk van de bevestigingsdienst
van nieuwe ambtsdragers en ambtsdragers die afscheid nemen.
Ga terug naar de vorige pagina