--

5e zondag van de veertigdagentijd

Symbolisch bloemstuk. Er branden nog 2 kaarsen.

God, van hemel en aarde

in Jezus zien wij

wat leven in verbinding

met U betekent

Uw stem is de stem van hoop,

van trouw over grenzen heen.

In het verborgene voltrekt zich het wonder

van nieuw leven, onverwacht anders.

Ga terug naar de vorige pagina