--
  • Onstuitbaar
  • de hoop
  • die oplicht
  • in een kind
  • ons geboren
  • de Messiaanse mens
  • opent de toekomst van heelheid
  • Licht stoot ons aan
  • opnieuw en opnieuw.
Ga terug naar de vorige pagina