protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

31

maart

Kerkdienst - 4e zondag Veertigdagen in Alexanderkerk
Aanvang: 11:00

maandag

01

april

Vergadering - Jeugdraad in MFC/ It Ljochte Fjild
Aanvang: 20.00

woensdag

03

april

Vergadering - Moderamen in MFC/Starkenborch
Aanvang: 19.45

zondag

07

april

Kerkdienst - 5e zondag Veertigdagen in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

maandag

08

april

Bijeenkomst - Vrouwenvereniging "Dient elkander door de liefde" in MFC/ Tjaerdastate
Aanvang: 20.00

Vormgeving en toerusting

Belijdeniscatechese
Ben je op zoek naar antwoorden op vragen als: “wat is christelijk geloof eigenlijk?”, “Hoe belangrijk is de kerk”, “Wat is belijdenis doen?”, enz. of wil
je misschien wel eens met dit soort vragen bezig zijn, dan ben je van harte welkom op de belijdeniscatechese. Mensen die meedoen kunnen belijdenis
doen, maar dat hoeft niet. Belijdeniscatechese is één van de jaarlijks terugkerende activiteiten uit het Toerustingboekje.

Activiteiten vanwege het Toerustingboekje
Dit seizoen wordt ons door predikant en pastoraal werker de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een aantal gespreksthema’s of gespreksgroepen.

In de maand oktober hebben alle gemeenteleden een boekje gekregen waarin opgenomen het : “Programma TOERUSTING”. Hierin zijn de verschillende mogelijkheden/activiteiten op een rijtje gezet en wordt iets over de inhoud en bedoeling van de verschillende thema’s en groepen verteld.

Verspreid over het seizoen ( oktober t/m maart ) vinden deze activiteiten plaats op diverse lokaties. Deelname is nog steeds mogelijk.