protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

18

november

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 11.00

zondag

18

november

Kerkdienst - Taizeviering in Alexanderkerk
Aanvang: 19:30

maandag

19

november

Vergadering - Grote kerkenraad in MFC/ It Ljochte Fjild
Aanvang: 19.45

donderdag

22

november

Vergadering - Celebration Time in MFC/ Tjaerdastate
Aanvang: 20.00

zondag

25

november

Kerkdienst - Herdenking overledenen in Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

De protestantse gemeente Claercamp te Rinsumageast / Sibrandahûs is voor 16 uur per week op zoek naar een ondernemende en enthousiaste

Kerkelijk – /opbouwwerker (m/v)

De PG Claercamp is een dorpskerk die bestaat uit ca. 660 gemeenteleden met uiteenlopende geloofsopvattingen. Deze geloofsgemeenschap, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland, belijdt dat Jezus Christus als Zoon van God en als Heer van kerk en wereld onze Verlosser en Goede Herder is. We vormen een levendige en open gemeenschap die plaats wil bieden aan ieder, die wil ontdekken wat geloven betekent en wat Gods woord inhoudt. Daarom is het geloofsgesprek over wat ons beweegt van groot belang.

Aandacht voor pastoraat, de jeugd, de jonge gezinnen en de middengroep (30 – 50 jr.) neemt bij ons een belangrijke plek in. Dat is ook de reden waarom we op zoek zijn naar een kerkelijk – / opbouw-werker die samen met onze predikant, ds. Wybren de Jong, naast het pastoraat, de verbinding en relatie met de aangeduide groepen aandacht geeft. Dit gebeurt dan in samenwerking met de kerkenraad.

Werkzaamheden

We verwachten van de functionaris dat deze samen met de werkgroep Pastoraat op een goede wijze invulling geeft aan het pastoraat. Tevens is er een taak in het toerustingwerk in het winterseizoen.

Voor de genoemde groepen neemt hij / zij initiatieven om hen (weer) te betrekken bij onze gemeente, hij / zij adviseert de kerkenraad en geeft impulsen op welke wijze die daar een rol in kan vervullen en hij / zij heeft hierin een duidelijk uitvoerende rol. De werkzaamheden vinden deels in de avonduren en in het weekend plaats.

Wat wij zoeken

Als kerkelijk – / opbouwwerker bent u iemand die:

– vriendelijkheid uitstraalt, open is en van mensen houdt

– een betrokken Christen is en lid van de PKN

– open staat voor een diversiteit in geloofsbeleving bij jong en oud

– gemakkelijk contacten legt

– affiniteit heeft met de Friese taal

Verdere eisen

– U bent in het bezit van een HBO-opleiding kerkelijk werker

– U bent communicatief vaardig en hebt ervaring in het gebruik van sociale media

– u hebt relevante werkervaring in het kerkelijk – en opbouwwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger

Wij bieden

Als PG Claercamp bieden wij een leuke gemeente met een predikant, die in is voor samenwerking. Onze gemeente kent uitdagingen; we staan open voor veranderingen en verwelkomen nieuwe vormen van het beleven en delen van het geloof.

De functie is voor 16 uur per week, eerst voor de periode van één jaar, waarbij nadrukkelijk wordt vermeld dat de intentie is om langer te gaan samenwerken. Beloning vindt plaats conform de landelijke regeling kerkelijk werkers.

Informatie en reageren

Deze vacature is ook te vinden op de website van onze gemeente, www.claercamp.com, onder het tabblad Algemeen. Wilt u meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met mevrouw Nelly Brouwer (voorzitter van de wervingscommissie), telefoonnummer 06-20  22 00 87 of e-mail: wervingscommissie@claercamp.com Wilt u uw belangstelling voor deze vacature kenbaar maken, dan kan dat vóór 30 september a.s. naar ditzelfde e-mailadres.

Klik hier om de vacature te downloaden als pdf-bestand.