protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

06

december

Kerkdienst - 2e advent in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

13

december

Kerkdienst - 3e advent, avondmaal in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

20

december

Kerkdienst - 4e advent in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

donderdag

24

december

Kerkdienst - Kerstnacht in Alexanderkerk
Aanvang:

vrijdag

25

december

Kerkdienst - Met korps SDG in MFC de Beijer
Aanvang: 10:00

 

Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk

Begin januari 2020 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen.
Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen wij mee aan de Actie Kerkbalans.
‘Geef voor je kerk’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2020.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden  om een bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
De inkomsten uit Kerkbalans  vormen de financiële basis voor onze kerk.
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Zes jaar geleden zijn wij gestart met de doorlopende machtigingen.
Ook betalen verschillende gemeenteleden via een periodieke overschrijving.
Deze beide groepen zullen alleen een brief ontvangen, dus hier wordt geen antwoordstrook opgehaald! Wij gaan ervan uit dat zij hetzelfde bedrag als voorgaande jaren zullen betalen.
Wilt u toch overwegen om uw bijdrage voor 2020 te verhogen, dan horen wij dat graag!
Wij zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Voor de groep die contant betaalt of zelf een bedrag overmaakt aan onze kerk, zal er wel een antwoordenvelop worden ingesloten, in de vijfde week van januari 2020 wordt deze weer opgehaald. Zij kunnen eventueel alsnog besluiten een doorlopende machtiging in te vullen.

Dit scheelt voor ons een hoop werk en voor u de jaarlijkse rompslomp.

 

Het College van Kerkrentmeesters.