protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

22

september

Kerkdienst - Startzondag in MFC de Beijer
Aanvang: 10:00

zondag

29

september

Kerkdienst - Doopdienst in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

29

september

Kerkdienst - Ionaviering in Alexanderkerk
Aanvang: 19:30

zondag

13

oktober

KSG dienst - in MFC de Beijer
Aanvang: 10:00

zondag

20

oktober

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

Kerkbalans 2019 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.
Het thema van de actie is dit jaar:

Begin januari 2019 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen.
De actieperiode is van 19 januari t/m 2 februari 2019.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden  om een bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Vijf jaar geleden zijn wij gestart met de doorlopende machtigingen.
Ook betalen verschillende gemeenteleden via een periodieke overschrijving.
Deze beide groepen zullen alleen een brief ontvangen, dus hier wordt geen antwoordstrook opgehaald! Wij gaan ervan uit dat zij hetzelfde bedrag als voorgaande jaren zullen betalen.
Wilt u toch overwegen om uw bijdrage voor 2019 te verhogen, dan horen wij dat graag!
Wij zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Voor de groep die contant betaalt of zelf een bedrag overmaakt aan onze kerk, zal er wel een antwoordenveloppe worden ingesloten.
In de vijfde week van januari 2019 wordt deze weer opgehaald.
Zij kunnen eventueel alsnog besluiten een doorlopende machtiging in te vullen.

Dit scheelt voor ons een hoop werk en voor u de jaarlijkse rompslomp.

Het College van Kerkrentmeesters.