protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

18

november

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 11.00

zondag

18

november

Kerkdienst - Taizeviering in Alexanderkerk
Aanvang: 19:30

maandag

19

november

Vergadering - Grote kerkenraad in MFC/ It Ljochte Fjild
Aanvang: 19.45

donderdag

22

november

Vergadering - Celebration Time in MFC/ Tjaerdastate
Aanvang: 20.00

zondag

25

november

Kerkdienst - Herdenking overledenen in Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

Kerkbalans 2018 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.
Het thema van de actie is dit jaar: “Geef voor je kerk”

Begin januari 2018 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen.
De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Vier jaar geleden zijn wij gestart met de doorlopende machtigingen.
Ook betalen verschillende gemeenteleden via een periodieke overschrijving.
Deze beide groepen zullen alleen een brief ontvangen, dus hier wordt geen antwoordstrook opgehaald! Wij gaan ervan uit dat zij hetzelfde bedrag als voorgaande jaren zullen betalen.
Wilt u toch overwegen om uw bijdrage voor 2018 te verhogen, dan horen wij dat graag!
Wij zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Voor de groep die contant betaalt of zelf een bedrag overmaakt aan onze kerk, zal er wel een antwoordenveloppe worden ingesloten.
In de vierde week van januari 2018 wordt deze weer opgehaald.
Zij kunnen eventueel alsnog besluiten een doorlopende machtiging in te vullen.
Dit scheelt voor ons een hoop werk en voor u de jaarlijkse rompslomp.

Het College van Kerkrentmeesters.