protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

05

december

Ochtenddienst. - 2e advent in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

woensdag

08

december

Vergadering Diaconie 8 december 2021
Aanvang: 19.45

donderdag

09

december

Vergadering College van Kerkrentmeesters
Aanvang: 19.45

zondag

12

december

Ochtenddienst. - 3e advent, avondmaal in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

zondag

19

december

Ochtenddienst. - 4e advent in Alexander kerk
Aanvang: 09:30

Gebouwen

Alexanderkerk
De Alexanderkerk is van oorsprong (omstreeks 1100) een echte basiliek geweest: een driebeukig schip met apsis. Anders gezegd: een middenschip en twee zijbeuken en een halfronde uitbouw. In het begin van de 16e eeuw zijn echter de twee zijbeuken verdwenen en heeft men omstreeks 1525 een nieuwe zuidbeuk tegen het bestaande middenschip (nu de noordbeuk) aangebouwd. De redenen hiervoor zijn in de geheimen van de geschiedenis verborgen. Er zijn aanwijzingen dat het maken heeft met een periode van opbloei in het geestelijk leven waarin nieuwe initiatieven werden genomen.
Toen de kerk overging naar de reformatie verloor het koor haar centrale functie en werd de kansel in de zuidbeuk het centrum van het gebouw en van de samenkomst van de gemeente.
De kerk heeft onder koor en apsis een crypt met een klein altaarblok. Een crypt is een kelderruimte doorgaans onder het altaar, waar het gebeente of een deel van het gebeente van een heilige was bijgezet. Het was dus een soort onderaardse kapel, aan een bepaalde heilige gewijd. Tot op heden is het onduidelijk aan welke heilige de crypt in Rinsumageest gewijd was. Na de reformatie is de crypt volgens overlevering een periode gebruikt als kerker voor misdadigers en nadien ook als opslagplaats.

Het verdwijnen van de twee zijbeuken en de bouw van de nieuwe zuidbeuk heeft wel meegebracht dat de eenheid van de ruimte verloren is gegaan. Er zijn duidelijk twee ruimten te onderscheiden: het oorspronkelijke middenschip met koor / apsis en de latere zuidbeuk met kansel. Toch is het gebouw een inspirerende ruimte waar de eeuwen ‘spreken’ en waar een mens zich al gauw thuis voelt.

MFC de Beijer
In het MFC is de kerk in het bezit van de zalen op de bovenverdieping. In totaal zijn er 3 zalen die we gebruiken.
De grootste zaal “It Ljochte Fjild” biedt ruimte aan ongeveer 100 personen en is geschikt voor de grotere vergaderingen. Tevens is er een hoek ingericht voor de kinderen, die kunnen er gebruik van maken tijdens bijv. de zondagschool, oppasdienst of kindernevendienst. Deze zaal is tevens voorzien van een groot scherm welke gebruikt kan worden voor diverse doeleinden.
Op de bovenverdieping zijn daarnaast nog 2 kleinere zalen, Tjaerdastate en Starkenborch welke ook worden gebruik door bij de kerk aangesloten verenigingen.

De bijzondere diensten welke niet in de Alexanderkerk kunnen worden gehouden, zullen in de grote zaal van MFC de Beijer worden gehouden. Hier kan eventueel ook gebruik gemaakt worden van een podium en een beamer.

Afspraken met MFC ‘de Beijer’, dient men vroegtijdig kenbaar te maken aan:

Eelco van der Wal, tel. 850787 / 06 81563878.

      Reserveringen graag via de email:

      reserveringen@mfc-debeijer.nl.

Wanneer de sportzaal van ‘de Beijer’ gebruikt wordt voor speciale diensten dan is dit door de kerkenraad vastgelegd in het preekrooster