29-01-2023

Sneinspetear

Aanvang: 9.30 uur

Voor iedereen die op zoek is naar verdieping en inspiratie en daarbij graag in gesprek gaat
en/of luisterend aanwezig wil zijn, is er nu Sneinspetear.
Op zondagochtend ontmoeten we elkaar in de Beijer. Er is een inleiding met een mooie
(bijbel)tekst als vertrekpunt, daarna gaan we (afhankelijk van het aantal deelnemers) in
groepjes uiteen om verder te praten met elkaar. We beginnen om tien uur met koffie en
thee, het programma duurt een uur ongeveer. Na de afsluiting kan er nog nagepraat
worden met een tweede bakje koffie of thee.
De data zijn zondag 29 januari (let op: deze keer beginnen we om half 10 i.v.m. de
avondmaalsdienst die om 11 uur begint) en zondag 2 april.

Ga terug naar de vorige pagina