02-04-2023

Sneinspetear

Aanvang: 10.00 uur

Voor iedereen die op zoek is naar verdieping en inspiratie en daarbij graag in gesprek gaat
en/of luisterend aanwezig wil zijn, is er nu Sneinspetear.
Op zondagochtend ontmoeten we elkaar in de Beijer. Er is een inleiding met een mooie
(bijbel)tekst als vertrekpunt, daarna gaan we (afhankelijk van het aantal deelnemers) in
groepjes uiteen om verder te praten met elkaar. We beginnen om tien uur met koffie en
thee, het programma duurt een uur ongeveer. Na de afsluiting kan er nog nagepraat
worden met een tweede bakje koffie of thee.

Ga terug naar de vorige pagina