19-05-2024

Pinksterviering en belijdenisdienst

Op zondag 19 mei 2024 in Alexanderkerk

Extra informatie

Van 9.00- 9.30 uur is er gelegenheid om voor de viering samen koffie/thee/ limonade te drinken.

Zondag 19 mei is het Pinksteren: we vieren de uitstorting van de Heilige Geest!

In deze feestelijke dienst zal Inge Vellema-Roorda belijdenis afleggen van haar geloof. We hopen op een gezegende dienst met elkaar.

 

Datum: 19-5-2024
Aanvang: 09:.0 uur
Locatie: Alexanderkerk
Soort: Pinksterviering en belijdenisdienst
Voorganger: Ds. Hille Vlasman
Collecten: Zending / kerkelijk werk in Rinsumageast-Sibrandahûs
Organist: Joop van der Woude

Pinkstercollecte Kerk in Actie – Zending

Bangladesh – Gemeenteopbouw voor dorpskerken

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeente-opbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerkopbouwbangladesh Voor deze collecte geldt: U kunt uw bijdrage ook overmaken naar Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462.

Ga terug naar de vorige pagina